7338 Sayılı Kanun Vergi Paketindeki Teşvik İndirim Uygulamaları Değişiklikleri Açıklanmıştır!

1.11.2021

7338 Sayılı Kanun Vergi Paketindeki Teşvik İndirim Uygulamaları düzenlemeleri kapsamında yatırıma katkı tutarlarının %10'u KDV, ÖTV hariç diğer vergi borçlarına mahsup edilebilecektir. 

Mevcut durumda, hak kazılan yatırıma katkı tutarları, hem yatırımdan hem de yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabilmektedir.

Yapılan düzenleme ile, 1/1/2022 Yılından İtibaren Yapılacak Yatırımların yatırıma katkı tutarının yüzde 10’unun kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

21/10/2021 tarihinde yayınlanan VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No:7338) için tıklayınız.