KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-02 Çağrısı Açıklanmıştır!

17.12.2021

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-02 Çağrısı Açıklanmıştır!

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde ve savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

Birinci Sektör ve Konular:

Savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleridir.

İkinci Sektör ve Konular:

İlaç ve tıbbi cihaz alanındaki faaliyetleridir.

Üçüncü Sektör ve Konular:

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin üretimindeki faaliyetlerdir.

Sektörler:

• 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı

• 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı

• 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

• 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı

• 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

• 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı  

faaliyet gösteren işletmeler

Sektörler:

21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı

•21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

• 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

faaliyet gösteren işletmeler

Sektörler:

• 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı

• 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

• 28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı

• 28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı

• 30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

faaliyet gösteren işletmeler

 

Uygun Proje Konuları:

1.QPL’e uygun Askeri Konnektör: MIL-C-55302, D38999 Seri III (dairesel) ve/veya MIL-C-83513 (Micro-D) standartlarında, VPX standardına uygun VITA konnektörleri, askeri çevre koşullarına uygun

2.RF Kablolar: Düşük kayıplı, HF-VHF-UHF-L-S-C-X-Ku-K-Ka-V-W-mm frekans bantlarında, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygun

3.Yüksek Ses Seviyeli Yönlü Diyafram Sürücü Hoparlörler: Frekans Aralığı: 100 Hz – 9 kHz, Empedans: 8 Ohm, Duyarlılık: >=123 DB @2kHz, Güç Kapasitesi: 400W sürekli / 2000 W anlık (300Hz üzerinde), MIL-STD-810G Askeri Çevre Koşullarına uygun

4.Akustik Dönüştürücüler (Mikrofon ve kulaklık): Haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere 300Hz-4kHz frekans bandında, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygun,

5.RF Bileşenler: Muhtelif güç seviyelerinde Zayıflatıcılar, Yönlü Bağlaçlar, Sonlandırıcılar, Filtreler, Anahtarlar, Karıştırıcılar, Güç Bölücü/Birleştiriciler, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygun

Uygun Proje Konuları:

Tıbbi Cihazlar

1.Ultrason Cihazları

2.Bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi cihazları

3.Hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri

4.Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama cihazları

5. Fonksiyonel ve anatomik teşhis ve tedavi amaçlı görüntüleme sistemleri

6. Robotik Cerrahi sistemleri

 

İlaç

7. Aşı ve bağışıklık ürünleri

8. Tanı ve teşhis ürünleri

9. Biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi

Uygun Proje Konuları:

1. Raylı sistemlerde kullanılacak Cer Sistemi, boji, baliz, araç gövde tasarımı, pnömatik

sistemler, dişli kutusu, self röle vb. gibi kritik bileşenler

2. Raylı sistem kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemleri,

3. Sistem entegrasyonu

 

Başvuru Koşulları

-Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu”nun uyumlu olması gerekmektedir.

-Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

-Orta yüksek ve Yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

-Girişimciler başvuru yapamayacaktır. Sadece KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) işletmeler başvurabilecektir. 

- NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörleri dikkate alınacaktır. (NACE Rev2 kodları için tıklayınız.)

Proje Başvuru Tarihleri

15 Aralık 2021 – 08 Şubat 2022 (Başvuru Tarihleri)

09 Şubat 2022 – 13 Şubat 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

Proje Süresi

En az: 8 ay

En Fazla:24 ay

Destek Üst Limiti

Mikro İşletmeler için: 900.000 TL

Küçük İşletmeler için: 1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler içi: 6.000.000 TL

*Destek kalemlerine ve bu kalemlere ilişkin üst limitlere ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Nitelikli Personel Giderleri Desteğinde destek oranı % 100, diğer desteklerde ise %75’tir.

 Proje Çağrısı için tıklayınız.

NOT: Proje Teklif Çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılmalıdır.