M-ERA.NET 3 2022 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

11.04.2022

M-ERA.NET 3 projesi 2022 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanındaki teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. Çağrı kapsamında belirtilen alanlar;

  • Enerji Alanında Malzemeler
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler
  • Yüksek Performanslı Kompozitler
  • Fonksiyonel Malzemeler
  • Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler
  • Elektronik Uygulamalar için Malzemeler 

Çağrı kapsamında başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanmaktadır. Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenecektir.

Çağrı Kapsamında Yer Alan Ülkeler: Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya, Günay Afrika, İspanya, Tayvan ve Türkiye’dir. 2021 Çağrısına katılan en az 3 farklı ülkeden (en az 2 Avrupa veya ilişkili ülke) en az 3 ortak (tümünün çağrıya katılan fon kuruluşlarından finansal destek talep etmesi gerekmektedir) olması gerekmektedir.

Çağrı kapsamında yer alan ülkelerin detaylı dağılımına Era-net sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çağrı Takvimi:

M-ERA.NET 2022 Çağrı Açılış Tarihi

15     Mart 2022

1.Aşama Başvuruları (Pre-proposal) İçin Son Başvuru Tarihi

15 Haziran 2022 (Brüksel saati ile öğlen 12.00)

1.Aşama Ulusal Başvuru Son Tarihi

27 Haziran 2022 (17:30 TSİ)

Başvuru Tam Metninin (Full-proposal) Gönderilmesi İçin Son Tarih

17 Kasım 2022 (Brüksel saati ile öğlen 12.00)

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için TÜBİTAK Çağrı Metni ve M-ERA.NET Çağrı Metni sayfalarını inceleyebilirsiniz.