Bakanlığın Destek Sunduğu Hizmet Sektörleri Yelpazesi Genişledi!

21.04.2022

20 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 2 yeni karar ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde sunulan ihracat desteklerinde değişikliğe gidildi.

Kararların ilkinde hizmet sektörlerinin tanımı, sınıflandırılması ve destek kapsamları yer almaktadır. İkincisinde ise Cumhurbaşkanlığının "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanan, uzun süredir gündemde olan bilişim ve alt sektörlerini ilgilendiren E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı detaylarına değinilmiştir. 

Bilişim, Sağlık Turizmi, Eğitim, Film, Yönetim Danışmanlığı sektörleri bugüne kadar desteklenirken yeni kararla birlikte Bilişim dışındaki bu sektörlere ek olarak Lojistik, Spor turizmi, Fuarcılık, Gayrimenkul, Bakım, Yeşil hizmetler gibi birçok sektör desteklenmeye başladı.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları ) programının amacı; ülkemizin Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasıdır. Bu amaçla bilişim ve oyun, yapay zeka, telekomünikasyon, siber güvenlik ve daha birçok bilişim alt sektörünün faydalanacağı destekler duyuruldu. Henüz ihracata hazırlanma düzeyinde olan firmalarımızın faydalanabileceği destekler bulunurken; bazı ön şartları sağlayan firmalarımız için E-Turquality kapsamına alınıp 5 yıl boyunca tüm ihracat desteklerinden faydalanma imkanı da sunuldu. 

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-9.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-10.pdf