TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office - NRDIO) Ortaklaşa Akademi-Sanayi İşbirliği çağrısını başlatıyor!

30.05.2022

Akademi Sanayi iş birliği projeleri ile arasında açılan ikili iş birliği çağrısı kapsamında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek uygulamaya yönelik araştırma ve geliştirme alanlarında ortak araştırma projeleri desteklenecek. Çağrının amacı, Türk ve Macar katılımcılar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir.

21 Temmuz 2022 tarihine kadar açık kalacak söz konusu çağrı aşağıdaki alanlarda hazırlanan başarılı projeler program kapsamında desteklenecektir. Diğer alanlarda sunulan teklifler kabul edilmeyecektir.

 • Sağlık, İlaç Araştırmaları, Biyoteknoloji
 • Medikal Tanı Kitleri
 • Biyomalzemeler
 • Yeşil Teknolojiler (yeşil geçişi destekleyen tüm teknolojiler)
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Yapay Zekâ
 • 5G Teknolojileri
 • Nesnelerin İnterneti
 • Mühendislik
 • Bağlı ve Otonom Araçlar
 • Robotik ve Mekatronik Sistem Teknolojileri
 • Fabrika Otomasyon Sistemleri
 • Tarım ve Gıda Teknolojileri

Ortak akademik-sanayi iş birliği projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Macar proje ekibiyle "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.Hem Macaristan tarafında hem de Türkiye tarafında en az bir üniversite, araştırma kurumu veya kamu kuruluşu ve en az bir endüstriyel ortağın katılımı gerektiren iş birliği projesi olacaktır. Konsorsiyumda minumum kriter 2+2 ortaktır.

 

Teklifler belirli değerlendirme ve kriterlere göre incelenecektir. Bu kriterler;

 • Proje liderinin ve kilit katılımcıların mükemmelliği
 • Projede yer alan şirket(ler)in pazar potansiyeli
 • Yabancı ortakların mükemmelliği
 • Projenin çalışma planı ve mali planı, maliyetlerin gerekçesi
 • Projenin bilimsel-teknolojik değeri
 • Proje önerisinin etkisi, potansiyel sosyo-ekonomik faydalar
 • Uluslararası işbirliğinin katma değer

Program başlangıcı, 23.05.2022

 • TÜBİTAK tarafında online başvuru son günü, 21.07.2022 17:00 ,
 • e-imza için son tarih 28.07.2022 17:00
 • NRDIO tarafında online başvuru son günü, 21.07.2022 14:00

Duyuru sonuçları Aralık 2022 de açıklanacaktır.

 

Destek Üst Limitleri;

 • TÜBİTAK tarafında destek üst limiti 2.500.000 TL
 • NRDIO tarafında destek üst limiti 70 Milyon HUF

Destek Oranı;

 • Türk küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) onaylanan bütçenin %75'i,
 • Türk büyük ölçekli işletmeleri onaylanan bütçenin %60'ı
 • Yüksek öğretim kurumlar, enstitüleri, kamu Ar-Ge merkezleri onaylanan bütçenin %100'ü

 Proje süresi en fazla 3 yıl (36 ay) olarak belirlenmiştir. Uzatma kabul edilmeyecektir.