AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN RESMİ TEBLİĞ YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

30.05.2022

Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esaslarına ilişkin 9 Seri Nolu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ 27.05.2022 Tarihli 31848 Sayılı Remi Gazetede yayımlanarak 12.10.2021 itibariyle uygulanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esasları örneklerle açıklanmış olup aşağıda özetlenmiştir;

  • Uzaktan çalışma süreleri, Merkezde ya da bölgede geçirilen fiili süreler ile tam zamanlı ar-ge personellerinin yıllık izin ve resmi tatil sürelerinin toplamını geçemeyecek şekilde toplam sürenin %50’si olarak uygulanacaktır.
  • BKK kapsamında zorunlu Dışarda Geçirilen Sürüler uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınabilecektir.
  • Yüksek Lisans & Doktora yapanların dışarıda geçirdiği süreler ile Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler de uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınabilecektir.
  • Uzaktan çalışma süreleri personel bazlı değil, toplam personel zamanı üzerinden hesaplanacaktır.
  • Uzaktan çalışma sürelerinin hangi personele yararlandırılacağı işveren tercihine bırakılmış olup, işveren ihtayaca göre belirleyebilecektir.
  • Bölgede ya da Merkezde süre olmaması halinde uzaktan çalışma süreleri teşviklere konu edilemeyecektir.
  • Destek personelleri içinde uzaktan çalışma süreleri hesaplanarak teşviklere konu edilebilecek
  • Tebliğ hükümleri 12.10.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ detaylı metnine ulaşmak için tıklayınız.