2516 – Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı ve Kore Ulusal Araştırma Vakfı ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

16.01.2023

2516 Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı ve Kore Ulusal Araştırma Vakfı ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrıları kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasındaki mevcut iş birliği protokolü çerçevesinde ve Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MIST) iş birliğinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

 Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje başvuruları belirtilen son tarihe kadar hem Türkiye hem Kore üzerinden ulusal elektronik gönderim sistemi üzerinden paralel olarak gerçekleştirilecektir. (Çağrı kapsamında toplam 7 iş birliği projesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.)

 Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlarda başvuru gerçekleştirilebilecektir:

  • Yapay Zeka
  • Biyoteknoloji
  • Hidrojen Bazlı Enerji

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Proje Bütçesi: Proje başına 1.25 Milyon TL (TÜBİTAK 1071 programı bütçesi) + 150 Milyon KRW (KORE bütçesi)

Çağrı Takvimi:

Çağrı açılış tarihi

13 Ocak 2023

Çağrı için son başvuru tarihi

17 Mart 2023

Projelerin uygunluk kontrolü

Mart 2023

Kabul edilen projelerin açıklanması

Haziran 2023

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.