YURT İÇİ FUAR KATILIM DESTEĞİ

Organizatörlerin; yurtiçi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurtdışında gerçekleştirilmek üzere;

 • Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru,

 • Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,

 • Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

 • Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,

 • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 (iki) organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri,

 • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 18 m2’yi geçmemek üzere info stand katılımları,

 • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

 

 • Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 525.000 Türk Lirası kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 175.000 Türk Lirası kadar destekten yararlandırılır.

 • Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

 • Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

2019 yılında desteklenen yurt içi fuar listesi ve üst sınır limitleri aşağıdaki gibidir:

2019 Yılında Destek Kapsamına Alınabilecek Yurt İçi Fuarlar Listesi için Tıklayınız...

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE