PRIMA 2021 BÖLÜM 1 (SECTION 1) ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR!

19.03.2021

PRIMA 2021 SECTION 1 (BÖLÜM 1) PROGRAMLARI

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenmektedir. Konsorsiyum ortaklarının yalnızca PRIMA’ya online başvuru yapması yeterlidir. Ayrıca ulusal başvuru yapılmayacaktır. 

Uluslararası detaylı çağrı metni ve başvurular için tıklayınız.

Bölüm 1 kapsamında 4 farklı proje başlığı yer almaktadır. Proje temaları aşağıdaki gibidir.

Tema 1: Su Yönetimi

Arazi tahribatı ve çölleşmeyle mücadele ve ekosistem restorasyonunu teşvik etmek için sürdürülebilir toprak ve su yönetimi.

Bütçe: 8,25 milyon Euro.

HORIZON 2020 kuralları kapsamında destek oranı: %100.

Proje süresi en fazla 36 ay.

Tema 2: Tarım Sistemleri

Organizasyonel iyileştirmeler ve yeni değer zinciri yönetişim modelleri ile küçük ölçekli tarım sistemlerinin çevresel ve sosyo-ekonomik performansının artırılması.

Bütçe: 8,25 milyon Euro.

HORIZON 2020 kuralları çerçevesinde destek oranı %70.

Proje süresi en fazla 36 ay.

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Çevresel, sosyal ve sağlık yönleri de göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir beslenme modeli olarak Akdeniz beslenme biçimine bağlılığın artırılması.

Bütçe 8,4 milyon Euro.

HORIZON 2020 kuralları çerçevesinde destek oranı %70.

Proje süresi en fazla 36 ay.

Tema 4: Nexus (Yatay Kesen)

Akdeniz bölgesindeki Su-Enerji-Gıda-Ekosistem kaynaklarının Nexus yönetimi hakkındaki bilgilerden yararlanma: kavramlardan pratik çözümlere ulaşma.

Bütçe: 8,1 milyon Euro.

HORIZON 2020 kuralları çerçevesinde destek oranı %70.

Proje süresi: en fazla 36 ay.

ÇAĞRI TAKVİMİ:

1.Aşama Son Başvuru: 13/04/2021

2.Aşama Son Başvuru: 09/09/2021

PRIMA KONSORSİYUM YAPISI:

PRIMA Girişimi kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkenin araştırmacılarından oluşması şartı bulunmaktadır. Bu ülkeler;

  1. AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesi: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya
  2. PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas*, Lübnan*, Mısır*
  3. Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.

PRIMA HAKKINDA

PRIMA Programı, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma'nın 185. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen, 2018 yılından başlayarak 10 yıl sürecek olan çok ortaklı uluslararası araştırma destek programıdır. İlgi program çerçevesinde su, gıda, tarım, tarım-gıda değer zinciri konularında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projeleri desteklenecek olup, bu kapsamda açılan uluslararası proje çağrılarına Akdeniz’in kuzeyinde ve güneyinde yer alan birçok ülkenin katılımı söz konusudur.

PRIMA katılımcısı 19 ülkeden Programa 10 yıl boyunca toplamda 274 Milyon Avro fon taahhüdünde bulunulmuştur. Programa ayrıca, Ufuk2020 Programı'ndan da toplamda 220 Milyon Avro fon tahsis edilmiştir. PRIMA Programı kapsamındaki ortak araştırma ve inovasyon çağrıları, Barselona’da yer alan PRIMA Vakfı tarafından yürütülür.

PRIMA katılımcı ülkeleri; Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Tunus ve Türkiye’dir. 

PRIMA Programı kapsamında desteklenen uluslararası projeler 2 Bölüme*(Section) ayrılmaktadır:

  • Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler
  • Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

*Bölüm 1 ve Bölüm 2, Programın içeriğindeki bölümleri ifade eder. Başvuru aşamasındaki birinci ve ikinci aşamalar ile karıştırılmamalıdır.

 

Program hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.