Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar

Bilişim ve Alt Sektörleri: Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları sunulan desteklerden faydalanabilir.

Destek Amacı: Şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması, ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla alt yapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin destekleme ve fiyat istikrar fonundan karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

1- İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri

Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin Desteklenmesi

-  Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri, teknoloji hizmet ürünleri üreten şirketlerin Bakanlıkça uygun görülen işbirliği kuruluşları vasıtasıyla ihracata hazırlanmaları ve proje kapsamında hedeflenen ülkeye/ülkelere ihracat yapabilmeleri amacıyla 2 yıl süre ile yürütülür.

-  Katılımcı şirket sayısı en az 8 olmalı

-  Aynı anda en fazla 2 mentor veya personelin brüt istihdam giderleri desteklenir

Desteklenen giderler:

-  Şirketlere bire bir mentorluk hizmeti,

-  Eğitim ve danışmanlık,

-   Pazarlama, tanıtım ve reklam,

-  Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman kiralama,

-   Hedef ülkeye yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti ve alım heyeti,

v  Destek Oranı: %70

v  Destek Üst Limit: 9.618.000 TL/ Proje

Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Koruma Desteği

Yurt içi tescil belgesine sahip olunan ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin;

v  Destek Oranı: %60

v  Destek Üst Limit: 1.202.000 TL/ yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

Rapor ve Veri Analizi Desteği

Şirketler ile iş birliği kuruluşlarınca yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan, ayrıntıları belirtilen rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri;

v  Destek Oranı: Şirketler için %60; İşbirliği kuruluşları için %70

v  Destek Üst Limit: 1.202.000 TL/ yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

Yurt Dışı Arama Desteği

Yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik iş verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri;

v  Destek Oranı: %60

v  Destek Üst Limiti: 601.000 TL/Yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

 

 Hizmet Pazarlamaya yönelik E-Ticaret Site ve Platformlar İle Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği

Onaylanan e-ticaret siteleri ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri;

v  Destek Oranı: %60

v  Destek Üst Limiti: 96.000 TL/Site-Platform-Kuruluş/Yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

Belgelendirme Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderler;

v  Destek Oranı: %60

v  Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL/Yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği

Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 adet personelin aylık brüt ücretlerin %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 601.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik son 1 yıl içerisinde üniversitelerin (genelgede belirtilen) mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde;

v  Destek Oranı: %60

v  Destek Süresi: 5 Yıl

NOT: Bu destekten yararlanacak olan şirketlerin kuruluş tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekir.

Kiralama Desteği

Kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri

v  Destek Oranı: %50, Yerli Malı: %60

v  Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL/Yıl

Satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler

v  Destek Oranı: %60, Yerli Malı: %70

v  Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL/Yıl

Satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına %10 ilave edilir.

v  Destek Süresi: 5 Yıl

Pazara Giriş Desteği

Yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen;

-  Yerelleştirme

-  Dijital dosya hazırlama

-  Çoğaltma

-  Barındırma

-  Artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu

-   Yabancı dile çeviri giderleri

-   Diğer pazara giriş giderleri

v  Destek Oranı: %50

v  Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL/Yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

 

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi Desteği

- HİSER Projeleri, Bakanlıkça uygun görülen hizmet sektörlerinde ve aynı değer zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin işbirliği kuruluşları öncülüğünde kümelenme mantığıyla ihracata yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olmaları amacıyla yürütülür

-  Projelerin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyet kapsamında şirketlerin hedef ülkeye açılmalarına yönelik olarak şirket, sektör ve hedef pazar analizi yapılarak ihtiyaçları belirlenir ve proje yol haritası hazırlanır

-   Aynı anda en fazla 10 proje destek kapsamına alınır

-   HİSER proje süresi: 3 Yıl

-  En fazla 2 yıl uzatma

-  Desteklenen giderler: İhtiyaç Analizi, Eğitim ve danışmanlık, Pazarlama, tanıtım ve reklam, Aynı anda 2 proje personeli istihdamı, Yabancı dilde kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman giderleri

v  Destek Oranı: %75

v  Destek Üst Limiti: 9.618.000 TL/Yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

2- Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

v  Destek Oranı: %60 (şirketler için) %70 (işbirliği kuruluşları için)

v  Destek Üst Limiti: 4.800.000 TL/Yıl (şirketler için) 3.600.000 TL/yıl (işbirliği kuruluşları için)

v  Destek Süresi: 5 Yıl

Ürün Yerleştirme Desteği

v  Destek Oranı: %60

v  Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL/Yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/Yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

Komisyon Desteği

Yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri, yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformu başına;

v  Destek Oranı: %50

v  Destek Üst Limiti: 2.404.000 TL/Yıl

v  Destek Süresi: 5 Yıl

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği

v  Destek Oranı: %60

v  Destek Üst Limit: 601.000 TL/etkinlik başına; 1.202.000 TL/prestijli etkinlik başına

- Bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen 3 etkinlik için prestijli etkinlik katılımı desteğinden yararlanılır.

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım Desteği

Katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri her bir organizasyon için,

Şirketler ve iş birliği kuruluşları için;

v  Destek Oranı: %70

v  Destek Üst Limiti: 601.000 TL/etkinlik başına

v  Destek Üst Limiti: 1.202.000 TL/prestijli etkinlik başına

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün fiziki ve/veya sanal ortamda düzenleyeceği milli katılım organizasyonuna yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama, organizasyona ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri,

v  Destek Oranı: %75

v  Destek Üst Limiti: 2.885.000 TL/organizasyon başına

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği

v  Destek Oranı: Şirketler İçin %60; İşbirliği Kuruluşlar İçin %70

v  Destek Üst Limiti: 360.000 TL / etkinlik başına

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Yarışma/Eğitim Organizasyonlarının Desteklenmesi

Fiziki ve sanal ortamda gerçekleştirecekleri proje bazlı fuar, kongre, tanıtım, yarışma, eğitim organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri,

v  Destek Oranı: %70

v  Destek Üst Limiti: 4.809.000 TL/Yıl proje başına

Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Destekleri

v  Destek Oranı: %70

v  Destek Üst Limiti: 3.607.000 TL/Yıl program başına

- Ulaşım, konaklama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmekte

Yurt Dışı Birim Desteği

Brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon ve hizmet giderleri,

v  Destek Oranı: %60

v  Destek Üst Limiti: 2.885.000 TL/Yıl

v  Destek Süresi: her bir ülke için en fazla 5 Yıl

- Aynı anda en fazla 10 birim için yararlanılabilir.

Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi Desteği

-  Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri

-  Birim kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri

-  Faaliyet geliştirilmesi ve kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri,

-  Mali müşavirlik/muhasebe ve işletme hizmeti/barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb)

-  Pazarlama ve tanıtım giderleri

-   Kuruluş bünyesinde aynı anda en fazla 3 kişinin istihdamına yönelik giderleri, her bir ülke için,

v  Destek Oranı: %75

v  Destek Üst Limiti: 24.046.000 TL/Yıl

v  Destek Süresi: 4 Yıl

 
3- E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

v  Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülen programı

v  İlgili destekler aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren Şirketler, Kurumlar ve İşbirliği Kuruluşları kapsamaktadır:

Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren

v  Ön şart olarak başvuru yapacak şirketlerin DYS (Destek Yönetim Sistemi)’ye kayıt olmaları zorunludur. Ancak başvurular KEP üzerinden Hizmet İhracatçıları Birliği’ne iletilir.

 AMAÇ

Şirketler, Kurumlar ve İşbirliği Kuruluşların,

İhracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla;

-  Altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi,

-   Ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması

için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

 Programın destek türü,destek oranı ve destek üst limitlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

PROGRAM KAPSAMINA ALINMA

-  Şirketlerce hazırlanan program başvuruları, Bilişimin Yıldızları Programı Kapsama Alınma Başvuru Belgeleri (EK-BYKapsama1) ile birlikte KEP üzerinden yapılır.

-   Başvuruda bulunacak şirketlerin ilk aşamada internet sitesinde yer alan ilk değerlendirme soru seti ile yetkinliklerini değerlendirmeleri ve değerlendirme sonucunu başvuruda ibraz etmeleri gerekir.

-   Başvurusu kabul edilen şirket için; Vizyonunun, ürünlerinin/hizmetlerinin, strateji yönetimi ve kurumsal yetkinliklerinin, finansal yönetiminin ve performansının, operasyon yönetiminin, pazarlama, satış ve marka yönetiminin becerilerinin, yönetişiminin, insan kaynakları yönetiminin, bilgi teknolojileri ve dijitalleşme becerilerinin, uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyelinin incelenmesi için Genel Müdürlükçe görevlendirilen bilişim alt sektörlerinde gerekli kriter ve tecrübeye haiz E-Turquality Yönetim Danışmanlığı Şirketi tarafından ön inceleme çalışması yapılır

- Ön İncelemenin yapılmasında ‘’Ön İnceleme Raporu Şablonu (EK-BYÖnİnceleme Şablon) esas alınır.

-  Aşağıda belirtilen kriterlere sahip şirketlere başvuru değerlendirmelerinde ilave puan eklenerek öncelik verilir:

a) Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer alan şirketler,

b) TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan şirketler,

c) Marka tescil belgesine sahip şirketler,

d) Hizmet/ürün tescil belgesine sahip şirketler

e) Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip şirketler,

f) Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu’nda ürünü/hizmeti bulunan şirketler.

-  Ön incelemenin yapılabilmesini teminen başvuru sahibince 2022 yılında geçerli olmak üzere KDV dahil 59.842 TL görevlendirilen danışmanlık şirketine ödenir. Danışmanlık şirketi ön inceleme çalışma öncesinde başvuru sahibi şirket ile Ön İnceleme Gizlilik Sözleşmesi (EK-BYKapsama2) imzalar.

- Söz konusu ödemenin 2 ay içerisinde yapılmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 ay içerisinde yeni başvuru yapılamaz.

- Ön inceleme çalışmasına en az 2 danışman katılır. Ön inceleme çalışmasını yapacak danışmanların en az 2 ön inceleme çalışmasına katılmış olmaları ve bilişim ve alt sektörlerinde en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekir.

-  EK-BYKKapsama3 ‘de belirtilen inceleme programını ve incelemede yer alacak danışmanların bilgileri yer almaktadır.

-  Yönetim Danışmanlığı şirketi incelemeye ilişkin ödeme tarihinden en geç 2 ay içerisinde ön inceleme raporunu hazırlar ve KEP üzerinden Genel Müdürlüğe iletilir.

- Ön değerlendirilme sonucunda başvurusu reddedilen şirketler, bildirim tarihinden itibaren en az 6 ay yeni başvuruda bulunamaz.

-  Program kapsamında alınan şirketlere, E-Turquality sertifikası verilir ve şirketler E-Turquality logosunu kullanma hakkı kazanır.

-  Ön inceleme yapılacak şirketin başvurudan önceki 1 yıl içerisinde ilgili yönetim danışmanlığı şirketinden hizmet almamış olması gerekir.

UYGULAMA

-   E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamında şirketlerin 5 yıllık destek süresinin başlangıç tarihinin belirlenmesinde Stratejik İş Planı’nın Genel Müdürlükçe onaylandığı tarih esas alınır.

-   Destek süresi şirketin performansına göre 5 yıla kadar uzatılabilir.

-  Faaliyet sonrasında faaliyete ilişkin Program Gerçekleşme Raporları (EK-BYSürdürülebilirlik2) KEP üzerinden Genel Müdürlüğe iletilir.

-  Destek ödemeleri söz konusu gerçekleşme raporlarının uygun bulunması halinde yapılır.

-  Destek ödeme başvuruları ‘’Destek Ödeme Başvuru Belgeleri (EK-BYSürdürülebilirlik3)’’nde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte gerçekleşme raporlarının Genel Müdürlükçe onaylandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde KEP üzerinden Genel Müdürlüğe yapılır.

- Destek başvurusu kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi, belgelerin tamamlanması için 3 ay süre verilir.

- Gerçekleştirilen harcamalara ilişkin ödeme belgesi ibraz edilmeksizin fatura ibrazını müteakip destek ödemesi yapabilir ancak ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra ödeme belgelerinin KEP üzerinden Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekir.

- Gerçekleşen faaliyetlerin EK-Hedef/Uzak Ülkeler Listesinde yer alan Ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı (10 ve 20 baz puan) artırılır. Destek uygulama oranı toplamı %80’i geçemez.