651493_IRASME

Küçük/orta ölçekli işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma projelerini destekleyen IRASME kendi kendini idame eden uluslararası bir ağdır.  Sekreteryası AIF (German Federation of Industrial Research Associations - Alman Endüstriyel Araştırma Dernekleri Federasyonu) tarafından yürütülen ve üyelik aidatı bulunmayan IRASME ağına üye ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Kanada, Lüksemburg ve Rusya yer almaktadır.

• Ağın amacı, KOBİ’lere uluslararası yenilik projeler aracılığı ile teknolojik know-how kazanmaları, gerekli işbirliği ağlarında bulunması ve küresel rekabet edilebilirliklerinin geliştirilmesidir.

• Ülkemizden KOBİ – akademi işbirliğinde yapılan başvurular tercih nedenidir ve en az 2 üye ülkenin yer aldığı projeler desteklenebilmektedir.

• Proje bütçesinin en az %50’sinin özel sektöre gitmesi gerekmektedir.

Programa ilişkin çağrılara IRAS-ME üzerinden ulaşabilirsiniz.