destek programı

1501 – SANAYİ ARGE PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde  değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir. Söz konusu değişiklik sonrası 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında 1501 programına büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapamayacaktır. 

BAŞVURU SÜRECİ:

Sadece KOBİ ölçeğinde işletmeler başvurabilir.

 • 2020/2. Dönem itibariyle kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilmiştir.

 • 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülmektedir.

  Destek oranı: %75 (Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilmektedir.)

  Proje Bütçesi: Limitsiz

  Proje Süresi: En fazla 36 ay

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir. Bununla birlikte detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunun proje önerisi ekinde sunulması halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilmektedir. Proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun sunulması zorunludur.

 • Bir firma, istediği sayıda 1501 Sanayi Ar-Ge Projesi yapabilir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer.

Projeler 3 boyutta değerlendirilir.

 • Projenin ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 • Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu

 • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği​

10 Milyon TL üzerinde projelerde, proje yürütücüsü TÜBİTAK Komitesince sunuşa çağrılabilir.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ: 

 • Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve MM raporları düzenlenir.

 • ​Onaylanan proje bütçesinin %25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir. 

 • Proje bazında en fazla 150.000 TL (yüzellibin Türk Lirası)’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.

 • Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

 • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne

 • KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

 • Ticaret Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında başvuru yapılabilir.

TİCARİLEŞME SÜRECİ:

 • TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur.

 • Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır.

 • 03.06.2021 den sonraki süreçte proje bitişi kapsamında sunulan sonuç raporu ile birlikte ticarileşme planı da sunulacaktır. Yanı sıra proje bitişinin ardından firmalardan 1., 3. ve 5.yıl sonunda Mali Müşavir Onaylı Ticarileşme Raporu talep edilecektir.