PROGRAM KAPSAMI

 • Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

 • Desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir.

 • Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir. 

 2022-2023 YILLARINDA 20 PUAN İLAVE DESTEK SAĞLANACAK HEDEF ÜLKELER LİSTESİ 

 • ABD

 • Almanya

 • Avustralya

 • Birleşik Krallık

 • Brezilya

 • Çin Halk Cumhuriyeti

 • Endonezya

 • Etiyopya

 • Filipinler

 • Güney Afrika Cumhuriyeti

 • Güney Kore

 • Hindistan

 • Irak

 • Japonya

 • Kanada

 • Libya

 • Malezya

 • Meksika

 • Mısır

 • Nijerya

 • Rusya

 • Şili

 • Tayland

 • Vietnam

 Başvurular, yurt dışı fuar organizasyonlarında Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, bireysel katılımı desteklenen fuarlarda ise katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine DYS üzerinden yapılır. Katılımcının bir İBGS’ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS’ye DYS üzerinden destek başvurusunda bulunulur.

Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

2022 yılında desteklenen yurt dışı fuar listesi ve üst sınır limitleri aşağıdaki gibidir:

“YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2017/4 SAYILI KARAR” KAPSAMINDA YILLAR BAZINDA  DESTEK ÜST LİMİTLERİ (Türk Lirası)

FUAR YILI

ORGANİZATÖRLERİN TANITIM

FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

FİRMALARIN YURT DIŞI FUAR

KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

 Genel Nitelikli FuarlarSektörel Nitelikli FuarlarSektörel Nitelikli Fuarlarda İlave Tanıtım ProjesiGenel Nitelikli FuarlarSektörel Nitelikli FuarlarPrestijli Fuarlar
2020504.000790.000504.00077.000117.000394.000
2021604.000947.000604.00092.000140.000472.000
2022951.0001.491.000951.000145.000220.000743.000