1509-destek programi

1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

EUREKA ve benzeri uluslararası programlara sunulan programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir. 

BAŞVURU SÜRECİ: 

 • Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

 • EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET programları kapsamındaki çağrılara yapılan ve ön onay alan projeler için başvuru yapılabilir.

  Destek oranı: KOBİ ölçeğinde ise %75, büyük ölçekli ise %60

  Proje Bütçesi: Uluslararası Destek programında tanımlanır.

  Proje Süresi: Uluslararası Destek programında tanımlanır.

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Malzeme ve Sarf Giderleri, Hizmet Giderleri ve Danışmanlık Alımları desteklenir. Bununla birlikte detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunun proje önerisi ekinde sunulması halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet destek kapsamına alınabilmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer. (Uluslararası Değerlendirmeden geçmiş projeler)

Projeler 3 boyutta değerlendirilir:

 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

 • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ: 

 • Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve MM raporları düzenlenir.

 • Onaylanan proje bütçesinin % 25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.

 • Proje bazında en fazla 150.000 TL (yüz elli bin Türk Lirası)’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.

 • Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

 • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne

 • KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

 • Ticaret Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında teşvik başvurusu yapılabilir.