YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Bu programın amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

Destek Üst Limiti: Yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 180.000 TL

Destek Oranı: %50

  •  Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir.
  • 20 günü aşan yurt dışı pazar araştırması gezisi değerlendirilmeye alınmaz.
  • Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için araştırma yapılan ülkede yerleşik birbirinden farklı en az 1 kurum/kuruluş veya şirket ile görüşme yapılmalıdır.
  • Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.
  • Bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.