694775_CORNET

Cornet Programı kapsamında, KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artırmaya yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Proje çıktılarının bir KOBİ grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması beklenmektedir.

Çağrı üyesi ülkelerden en az 2 tanesinden paydaşların bir araya gelmesi gerekmektedir. Çağru üyesi ülkeler şunlardır: Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru ve Polonya.

 

Uluslararası başvuruda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir:

1. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin akademi ortağı (yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları) tarafından yapılması gerekmektedir. Ulusal başvurunun akademi ortağı tarafından uidb.pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.            

2. Proje konularının, bir KOBİ Şemsiye Kuruluşu tarafından belirlenen ihtiyaçlara göre belirlenmesi gerekmektedir. KOBİ Şemsiye Kuruluşu’nun görevi, üyelerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını/duyurulmasını sağlamaktır. Uluslararası başvuru formunun KOBİ Şemsiye Kuruluşu ile beraber araştırmayı yapacak kurum (research performer) tarafından doldurulması beklenmektedir. KOBİ şemsiye kuruluşunun, belirli bir alandaki KOBİleri temsil etmesi ve KOBİlerin ihtiyaçlarını tespit edebilir olması beklenmektedir. İhracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri ve meslek birlikleri KOBİ şemsiye kuruluşu olarak değerlendirilebilecektir.

3. Başvurularda en az 3 KOBİ’den oluşan bir Kullanıcı Grubu tanımlanmalıdır. Kullanıcı Grubu’nun yılda en az 2 kez proje ekibi ile bir araya gelmesi gerekmektedir. Kullanıcı grubunun, proje ekibinin çalışmaları yönlendirici, projenin verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgiler sağlaması beklenmektedir.

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvurunun da yapılması gerekmektedir.

Program ile ilgili çağrılara cornet calls üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fonlama ŞekliTÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
Proje Bütçesi Üst LimitiMax. 1.000.000 TL (Kurum hissesi ve PTİ hariç)
Proje Süresi Üst LimitiMax. 24 ay