DESTEK KAPSAMI

Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler % 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15.102 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Şirketler, bu destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilir.

Şirketlerbu destekten, üyelik tarihi itibariyle Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler. 2022 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi için tıklayınız.

 

E-Ticaret Sitesi Onay Başvuruları ve Değerlendirme

Bu destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitelerinin olması zorunludur.

E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

E-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresi en fazla 1 (bir) yıl olmalıdır. Hizmet süresi daha fazla olan faturaların, sadece 1 (bir) yıllık tutarı destek kapsamındadır.

Onay başvurusu yapılan e-ticaret sitesini işleten Türkiye merkezli şirketler ile yabancı sitelerin Türkiye temsilciliklerinin Kararda yer alan şirket tanımına uyması gerekir. Onay başvurusu yapılan yabancı sitelerin Türkiye’de yerleşik bir temsilciliği olması zorunludur.

Aynı şirket tarafından sahip olunan/işletilen/altyapısı paylaşılan ve benzer nitelikli hizmetleri sunan sitelerden yalnızca birine onay verilir.

Onay başvurusu yapılan sitelerin, başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır kullanımda olması ve ekte (E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları) belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

Onayı kaldırılan siteler için, Bakanlık bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süresince yeni onay başvurusunda bulunulamaz.