AMAÇ

Döviz Kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişme, pazarda tutundurmaya ve Pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlemektir.

 

1. Eğitim Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları:

Yararlanıcı:

·  Türkiye’de yerleşik üniversiteler,

·  Yüksek teknoloji enstitüleri

·  Vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları

·  Eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşlar.

Destek Unsurları:

· Tescil Koruma Desteği: Yararlanıcılar %60 - Yıllık en fazla 1.202.000 TL

· Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %60 - Yıllık en fazla 3.607.000 TL

· Acenta Komisyon Desteği: Yararlanıcılar %60 - Yıllık en fazla 4.809.000 TL

· Tanıtım Heyeti Desteği: Yararlanıcılar %60 - Heyet başına en fazla 1.803.000 TL

· Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme Desteği: Yararlanıcılar %60 - Personel başına aylık en fazla 30.000 TL

· Akademisyen İstihdam Desteği: Yararlanıcılar %60 - Akademisyen başına aylık en fazla 140.000 TL

· Uluslararası Sıralama Desteği: Yararlanıcılar %60 - Yıllık en fazla 2.400.000 TL

· Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği: Yararlanıcılar %60 - Yıllık en fazla 1.803.000 TL

·Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 9.618.000 TL / İşbirliği yıllık en fazla 12.023.000 TL

· Birim Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Yararlanıcılar birim başına yıllık en fazla 1.803.000 TL / İşbirliği birim başına yıllık en fazla 3.607.000 TL

· Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 360.000 TL

· Milli Katılım Tanıtım Desteği: İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 2.805.000 TL

·  Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 360.000 TL

·  Ürün Yerleştirme Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 2.404.000 TL  / İşbirliği yıllık en fazla 4.809.000 TL

·  Rapor Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 2.404.000 TL / İşbirliği yıllık en fazla 3.607.000 TL

·Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %70 - Program başına en fazla 2.404.000 TL

·  Hiser Projesi Desteği: İşbirliği %75 - Proje başına en fazla 9.618.000 TL

· Sanal Fuar Organizasyon Desteği: İşbirliği %70 - Sanal fuar başına en fazla 2.404.000 TL

· Yarışma ve Etkinlik Desteği: İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 4.809.000 TL

 

2.Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları:

Yararlanıcı:

·  Ürün ya da hizmetlerin tanıtımı,

·  Pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi,

·   Ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve/veya sanal fuar organizasyonlarında fuarcılık hizmeti veren, Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar.

Destek Unsurları:

· Tescil Koruma Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 1.800.000,00 TL

· Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Yıllık en fazla 1.800.000,00 TL

· Birim Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 720.000,00 TL

·  Ürün Yerleştirme Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %50 - Program başına en fazla 900.000,00 TL

·Yarışma ve Etkinlik Desteği: İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 1.200.000,00 TL

·Bireysel Katılım Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 300,00 TL

· Fuar Alanı Yapım Desteği: TL cinsi kredi %40 / Döviz kredi %20 - Kredi başına en fazla 8.400.000,00 TL

· Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Fuar başına en fazla 600.000,00 TL

· Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Fuar başına en fazla 900.000,00 TL

3. Gayrimenkul Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları:

Yararlanıcı:

Yabancıya yönelik olmak üzere;

·  Konut,

·  Ticari,

· diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar.

Destek Unsurları:

· Tescil Koruma Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 1.800.000,00 TL

· Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Yıllık en fazla 1.800.000,00 TL

·Birim Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 720.000,00 TL

· Milli Katılım Tanıtım Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %60 - Etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

· Ürün Yerleştirme Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %50 - Program başına en fazla 900.000,00 TL

· Sanal Fuar Organizasyon Desteği: İşbirliği %50 - Sanal fuar başına en fazla 600.000,00 TL

·Yarışma ve Etkinlik Desteği: İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 1.200.000,00 TL

· Bireysel Katılım Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

4. Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları:

Yararlanıcı:

· Türkiye’de yerleşik film şirketleri,

·  Dijital sanat şirketleri,

·  İnternet yayın platform işletmecileri

·  Kültürel ve yaratıcı endüstriler sektöründe faaliyet gösteren ve Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşlar.

Destek Unsurları:

·  Tescil Koruma Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 1.800.000,00 TL

· Acenta Komisyon Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 720.000,00 TL

· Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %60 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 4.800.000,00 TL  / işbirliği yıllık en fazla 6.000.000,00 TL

· Birim Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 180.000,00 TL

·Milli Katılım Tanıtım Desteği: İşbirliği %60 - Etkinlik başına en fazla 1.200.000,00 TL

·Ürün Yerleştirme Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %70 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 1.200.000,00 TL /İşbirliği yıllık en fazla 2.400.000,00 TL

·Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %50 - Program başına en fazla 900.000,00 TL

· Hiser Projesi Desteği: İşbirliği %75 - Proje başına en fazla 4.800.000,00 TL

·Sanal Fuar Organizasyon Desteği: İşbirliği %50 - Sanal fuar başına en fazla 600.000,00 TL

·Yarışma ve Etkinlik Desteği: İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 600.000,00 TL

·Korsanla Mücadele Giderleri Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 240.000,00 TL

· Dublaj veya Altyazı Giderleri Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 240.000,00 TL

·Fil Platosu ve Stüdyosu Kullanım Giderleri Desteği: Yararlanıcılar %20 - Film başına 2.400.000,00 TL

 

5.Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları:

Yararlanıcı:

Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşlar.

Destek Unsurları:

· Tescil Koruma Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 1.800.000,00 TL

· Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 1.800.000,00 TL

·Birim Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 720.000,00 TL

· Milli Katılım Tanıtım Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %60 - Etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

·Ürün Yerleştirme Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Milli Katılım Tanıtım Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %60 - Etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

·  Ürün Yerleştirme Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

·  Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %50 - Program başına en fazla 900.000,00 TL

· Sanal Fuar Organizasyon Desteği: İşbirliği %50 - Sanal fuar başına en fazla 600.000,00 TL

·Yarışma ve Etkinlik Desteği: İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 1.200.000,00 TL

·Bireysel Katılım Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %50 - Etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

 

 

6 Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları:

Yararlanıcı:

Türkiye’de yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları ile spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirket ile diğer kurum ve kuruluşlar.

Destek Unsurları:

·  Tescil Koruma Desteği: İşbirliği %60 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %60 - Belge başına en fazla 600.000,00 TL

· Acenta Komisyon Desteği: Yararlanıcılar %60 - Yıllık en fazla 1.200.000,00 TL

· Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70

o   Muayene ve poliklinik başına yıllık en fazla 2.400.000,00 TL

o   Diğer sağlık turizmi sektörlerinde yıllık en fazla 6.000.000,00 TL

o   İşbirliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000,00 TL

o   Spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yaralanıcı ve işbirliği yıllık en fazla 1.200.000,00 TL

·  Birim Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Birim başına yıllık en fazla 1.440.000,00 TL

·  Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

· Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

· Ürün Yerleştirme Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 1.200.000,00 TL / İşbirliği yıllık en fazla 2.400.000,00 TL

· Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %70 - Program başına en fazla 1.800.000,00 TL

· Hiser Projesi Desteği: İşbirliği %75 - Proje başına en fazla 6.000.000,00 TL

· Sanal Fuar Organizasyon Desteği: İşbirliği %70 - Sanal fuar başına en fazla 960.000,00 TL

· Yarışma ve Etkinlik Desteği: İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 2.400.000,00 TL

·  Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği: Yararlanıcılar %70 - Yıllık en fazla 2.400.000,00 TL

·  İstihdam Desteği: Yararlanıcılar %60 - Muayene ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği: Yararlanıcılar %60 - Muayene ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000,00 TL

·  Hasta Yol Desteği: Yararlanıcılar %60 - En fazla 12.000,00 TL

· Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği: İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 1.440.000,00 TL

·  Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Yararlanıcılar program başına en fazla 600.000,00 TL / İşbirliği program başına en fazla 1.200.000,00 TL

·  Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği: Yararlanıcılar %100 - Yıllık en fazla 9.600.000,00 TL

 

7. Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları:

Yararlanıcı:

Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yönetim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar.

Destek Unsurları:

·  Tescil Koruma Desteği: İşbirliği %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

·  Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %50 - Belge başına en fazla 600.000,00 TL

· Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %60 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 1.200.000,00 TL / İşbirliği yıllık en fazla 1.200.000,00 TL

·Birim Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 720.000,00 TL

·  Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %60 - Yararlanıcılar etkinlik başına en fazla 180.000,00 TL / İşbirliği etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

·Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %60 - Program başına en fazla 1.200.000,00 TL

· Hiser Projesi Desteği: İşbirliği %75 - Proje başına en fazla 4.800.000,00 TL

·Sanal Fuar Organizasyon Desteği: İşbirliği %60 - Sanal fuar başına en fazla 1.200.000,00 TL

·  Yarışma ve Etkinlik Desteği: İşbirliği %60 - Etkinlik başına en fazla 1.200.000,00 TL

· Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği: İşbirliği %60 - Etkinlik başına en fazla 1.440.000,00 TL

·  Veri Tabanı Üyelik Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

 

8. Yeşil Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları:

Yararlanıcı:

Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar.

Yeşil Hizmetler:

Altyapıya ilişkin olmayan;

· Çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması,

·  Etkilerin giderilmesi veya azaltılması,

· Özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan önlemlere uyumun sağlanması,

· Çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile bu kapsamda Bakanlıkça belirlenecek diğer hizmetlerdir.

Destek Unsurları:

· Tescil Koruma Desteği: İşbirliği %60 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

· Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %60 - Belge başına en fazla 600.000,00 TL

· Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %60/ İşbirliği %70 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 1.200.000,00 TL / İşbirliği yıllık en fazla 1.200.000,00 TL

· Birim Desteği: Yararlanıcılar %60 - Yıllık en fazla 720.000,00 TL

· Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcılar %60 / İşbirliği %70 - Yararlanıcılar etkinlik başına en fazla 180.000,00 TL / İşbirliği etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

·Milli Katılım Tanıtım Desteği: İşbirliği %70 - Etkinlik başına en fazla 1.440.000,00 TL

· Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %70 - Program başına en fazla 1.200.000,00 TL

·Hiser Projesi Desteği: İşbirliği %75 - Proje başına en fazla 1.200.000,00 TL

· Sanal Fuar Organizasyon Desteği: İşbirliği %70 - Sanal fuar başına en fazla 1.200.000,00 TL

· İstihdam Desteği: Yararlanıcılar %50 - Personel 6.000,00 TL

· Veri Tabanı Üyelik Desteği: Yararlanıcılar %60 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

9. Diğer Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları

Destek Unsurları:

· Tescil Koruma Desteği: İşbirliği %50 - Yıllık en fazla 600.000,00 TL

·  Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcılar %50 - Belge başına en fazla 600.000,00 TL

·Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %60 - Yararlanıcılar yıllık en fazla 1.200.000,00 TL / İşbirliği yıllık en fazla 1.200.000,00 TL

· Birim Desteği: Yararlanıcılar %50 - Yıllık en fazla 720.000,00 TL

·  Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcılar %50 / İşbirliği %60 - Yararlanıcılar etkinlik başına en fazla 180.000,00 TL / İşbirliği etkinlik başına en fazla 300.000,00 TL

· Milli Katılım Tanıtım Desteği: İşbirliği %60 - Etkinlik başına en fazla 1.440.000,00 TL

·  Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İşbirliği %60 - Program başına en fazla 1.200.000,00 TL

·  Hiser Projesi Desteği: İşbirliği %75 - Proje başına en fazla 4.800.000,00 TL

· Sanal Fuar Organizasyon Desteği: İşbirliği %60 - Sanal fuar başına en fazla 1.200.000,00 TL