genel-tesvik-uygulamalari

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

DESTEKLER

1. Gümrük Vergisi Muafiyeti

  • Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası

  • Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

3. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.

  • Sadece 6 bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı aşağıdaki gibi olmalıdır;

  • 1’inci ve 2’nci bölgelerde 3.000.000 TL,

  • 3’üncü, 4’üncü, 5 inci ve 6’ncı bölgelerde ise 1.500.000 TL olması gerekir.

  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 3.000.000 TL’den, diğer bölgelerde ise 1.500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

  • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL’dir. (Münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı yatırım tutarına dahil edilir).