2516 – Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı ve Kore Ulusal Araştırma Vakfı ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

16.01.2023

2516 Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı ve Kore Ulusal Araştırma Vakfı ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrıları kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasındaki mevcut iş birliği protokolü çerçevesinde ve Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MIST) iş birliğinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.  Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje başvuruları belirtilen son tarihe kadar ... DEVAMI

FOSTER PROJESİ FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!!!

16.01.2023

Tahsis Edilen Toplam Hibe: Toplam 35 milyon Euro Faydalanıcı KOBİ Sayısı: En az 697 işletme Yeni/Korunan Toplam İstihdam Sayısı: En az 2.788 istihdam pozisyonu yaratılması PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı bulunan KOBİ’ler KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ: İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır. İşletmelerin 2021 KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır. İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır. 12.2021 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler ... DEVAMI

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

11.01.2023

31.12.2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan gümrük idarelerince alınan ‘’ilave gümrük vergisi’’ uygulamasına ilişkin kararın 4.maddesinde bulunan “kararın uygulanmayacağı durumlar” başlığındaki 6. fıkrasında güncelleme yapılmıştır; ‘’Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.’’ **Bu karar 01.01.2023 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için de uygulanacaktır. Karara ulaşmak için tıklayınız.

AMULET 2. ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR!

11.01.2023

Gelişmiş Malzemeler ve Üretim Teknolojileri (AMULET) çağrısı kapsamında polimer bazlı kompozitler, hafif metal alaşımlar ve seramik matrisli kompozitler olmak üzere 3 malzeme için enerji, inşaat, otomotiv ve havacılık sektörlerine yönelik projeler yer almaktadır. Projelerin TRL 4-5 seviyesinde başlayıp, TRL 7 seviyesinde tamamlanması beklenmektedir. Projeler 5 aşamada incelenecektir; Adım: Projeler uygunluk kriterlerine göre kontrol edilecektir. Adım: Projeler 3 bağımsız uzman tarafından değerlendirilecektir. Adım: AMULET komitesi (Komite yöneticisi + 3 dış uzman) jüri sunumuna davet edilecek projeleri belirleyecektir. Adım: Jüri sunumu sonucunda değerlendirme kriterlerine uygun görülen projeler ... DEVAMI

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE AR-GE VE YENİLİK VEYA TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA GÖSTERGELER DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ VE İLGİLİ İNDİRİM KONUSU 31.12.2028 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

10.01.2023

2016/9092 Sayılı Kararname (eski karar) 6652 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (güncel karar) a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı c) Uluslararası destekli proje sayısı c) Uluslararası destekli proje sayısı ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü ... DEVAMI

Daha Fazla