Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve TGB Çalışma Süreleri Hakkında Değişiklikler Açıklanmıştır!

28.07.2021

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece 5746 sayılı ve 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine imkân tanınmıştı. Gelinen aşamada; COVİD19 sebebiyle uzaktan çalışma süresinin, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam ... DEVAMI

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları Açıklanmıştır!

28.07.2021

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. 1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2 Çağrısı  ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenecektir.  Projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve ... DEVAMI

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılmıştır!

02.07.2021

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır. TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 2. dönem başvuruları 01.07.2021 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr üzerinden alınmaya başlanacaktır.  1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrısı Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı ... DEVAMI

TÜBİTAK - Ortaklı Projelerde Ortaklar Personel Aylık Maliyet Bilgi Girişi Yapabilecektir!

30.06.2021

TEYDEB kapsamında yürütülen tüm destek programlarında halihazırda ortaklı proje başvurularında proje önerisi içerisinde bulunan tüm ortaklara ait bilgilerin muhatap yürütücü kuruluş tarafından girilmesi sürecinde bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu geliştirme ile tüm destek programlarında proje önerisi hazırlanması esnasında ortak kuruluşa ait proje personellerin aylık maliyet bilgileri yürütücü kuruluş tarafından girilmeyecek olup bu bilgiler ortak kuruluşlarda bulunan “maliyet erişim yetkilisi” tarafından girilecektir. Yapılan geliştirme ile birlikte ortaklı başvurularda bir kuruluşun gizlilik arz eden personel aylık maliyet bilgilerinin diğer yürütücü/ortak kuruluşlar tarafından görüntülenmemesi sağlanmıştır. Ortaklı ... DEVAMI

Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapılmıştır!

30.06.2021

29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete'de "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)" yayımlandı. Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın; "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde, "Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite" başlıklı 5 nci maddesinde, "Müracaat" başlıklı 6 ncı maddesinde, "Stratejik yatırımlar" başlıklı 8 nci maddesinde, "Gümrük vergisi muafiyeti" başlıklı 9 uncu maddesinde, "Faiz veya kâr payı desteği" başlıklı 11 inci maddesinde, "Sigorta primi işveren hissesi desteği" başlıklı 12 nci maddesinde, "Sigorta primi desteği" başlıklı 13 üncü maddesinde, "Öncelikli yatırım konuları" 17 nci maddesinde, "Alt bölge desteğinden ... DEVAMI

Daha Fazla