Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı Kredi Talebi Çağrısı Açılmıştır!

14.04.2021

SAVUNMA SANAYİİ YATIRIM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI KREDİ TALEBİ ÇAĞRISI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından “Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı” kapsamında - Savunma - Anayurt Güvenliği, - Havacılık ve Uzay Sanayii alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının yatırım faaliyetleri ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi amacıyla kredi verilmesi planlanmaktadır.   KREDİ KOŞULLARI Kredi Para Birimi    : Türk Lirası Kredi Vadesi           : Azami 10 yıl Kredi Faiz Oranı     : Kredi onay tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ... DEVAMI

KOBİGEL 2021 Proje Teklif Çağrılarındaki Farklılıklar

12.04.2021

KOBİGEL 2021 ''İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” ÇAĞRILARI 2021 Çağrılarında hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda Modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekliliğine odaklanarak : Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili süreçlerde hız ve verimlilik arttırılabilmek, Birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesleri optimize edilebilmek Hata - bakım - stok masrafları azaltabilmek üzere İmalat Sanayinde Dijitalleşme teması ile nisanın ilk haftasında KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 2021-01 ve 2021-02 proje teklif ... DEVAMI

KOSGEB - KOBİGEL ''İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” Temalı Proje Teklif Çağrıları Açılmıştır!

07.04.2021

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrıları “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” teması ile açılmıştır. Çağrıların Genel Amacı: İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; - Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, - İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.    Çağrı Takvimi Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da kapatılacaktır.   Başvuru Yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları: -2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı:  Tema: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” Akıllı ... DEVAMI

KOSGEB- Kobi Teknoyatırım Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

06.04.2021

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanan Kobi Teknoyatırım Destek Programı kapsamında Destek miktarı, Destek oranları, Başvuru şartları ve Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler listesi'nde güncellemeler yapılmıştır.   Destek Miktarı Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti: Geri ödemeli   : 4.200.000 TL  Geri ödemesiz : 1.800.000 TL olmak üzere Toplam : 6.000.000 TL olarak değişmiştir.   Destek Oranları Destek kalemlerinde yapılan ... DEVAMI

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 Yılları İlk Çağrısı Açılmıştır!

31.03.2021

EIT KENTSEL ULAŞIM HAKKINDA GENEL BİLGİ EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) girişimi olup 15 ülkeden 48 ortaktan oluşan bir konsorsiyum yapısına sahiptir.   EIT Kentsel ulaşımın beş stratejik hedefi bulunmaktadır. Hayat kalitesini artırmak için ulaşımı yeniden şekillendirerek şehir içi alanların değerini artırmak: Vatandaşların katılımında, hareketliliğin geliştirilerek yaşanabilir kentsel alanlar yaratmak; gerçek ulaşım ihtiyaçlarına cevap ... DEVAMI

Daha Fazla