YENİ OFİSİMİZE TAŞINDIK !

20.10.2021

Hedef Arge Danışmanlık olarak 10 yıldır; Türkiye'de yerleşik sanayi ve teknoloji kuruluşlarına dünya standartlarında nitelikli hizmetler sunuyor, etkin ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlayarak hedeflerinize giden bu yolda uzun vadeli çözüm ortağı oluyoruz.  Yeni adresimizde sizlere daha nitelikli hizmet vermekten mutluluk duyarız. Adres: Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok No:90 Çankaya/ANKARA

TEYDEB Tarafından Desteklenen Projelerin, Destek Süreci Tamamlandıktan Sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci Oluşturulmuştur!

08.10.2021

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur. Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır. Ticarileşme izleme süreci eklenen programlar aşağıdaki gibidir: 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi ... DEVAMI

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman Desteği Hakkında Revizyon Açıklanmıştır!

01.10.2021

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında revizyon yapılmıştır. Yapılan revizyon ve destek programının özeti aşağıda verilmiştir: İŞLETME GELİŞTİRME NİTELİK ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ REVİZYONU İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinde revizyon çalışmaları başlamıştır. Bu çerçeve de 1 Ekim 2021 tarihine kadar Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ödeme talebi olan işletmeler söz konusu personelleri için yeni düzenlemeden muaf tutulacaktır. 1 Ekim 2021 tarihi itibari ile yeni ödeme talebi başvuruları alınmayacaktır. Yenilenen Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kısa süre içerisinde devreye ... DEVAMI

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi - Dijital Dönüşüm Çağrısı Açılmıştır!

30.09.2021

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse; projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. ... DEVAMI

Eurostars-3 Programı’nın İlk Çağrısı Açılmıştır!

17.09.2021

Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs - INNOVSMEs)” adıyla oluşturulan bir ortaklıktır. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır. Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde ... DEVAMI

Daha Fazla