AR-GE/TASARIM İNDİRİMİ VEYA İSTİSNADAN YARARLANANLAR DİKKAT!

12.06.2024

2023 Yılı, yıllık Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan Ar-Ge/Tasarım indirimine ilişkin istisnadan yararlananların Ar-Ge ve Tasarım Merkezi harcamalarına yönelik olarak faydalanılan  Ar-Ge/Tasarım indiriminin geçerli olması için verilmesi gereken Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlarının son tarihi  31.07.2024'tür. Ar-Ge İndirimi, TÜBİTAK destekli projeler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Tasarım projelerine ilişkin harcama tutarlarının en az %100’ünün ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasını sağlayan önemli bir teşvik unsurudur. Teşvikin uygulanabilmesi için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği gereğince “Ar-Ge ...

EUROGIA CALL26 AÇILMIŞTIR!

08.05.2024

Eurogia2030, karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için enerji alanında ön saflarda yer almaktadır. Eurogia , Düşük Karbon Teknolojileri Ar-Ge çözümleri aracılığıyla   sürdürülebilir bir çevreye, iklim değişikliğinin azaltılmasına ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Eurogia2030 programı Call26 kapsamında yer alan başlıca konular aşağıda yer almaktadır. Açık Deniz Rüzgar türbinleri, biyoenerji, güneş panelleri, yakıt hücreleri gücü-X, enerji depolama, Hidrojen Yakıt hücresi (üretim, depolama, istasyon), CO2 Yakalama, Ayırma ve Kullanım, Yeşil ve Sıfır Emisyonlu Binalar, Akıllı şehirler, ısıtma Binalarda BT çözümleri, akıllı izleme, 3D inşaat, konut tasarımında dijital ikizler Şehirlerde ...

TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2024-2) Açılmıştır!

06.05.2024

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması ...

1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-2 Açılmıştır!

06.05.2024

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ...

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2023-2 Çağrısı Sonuçları Açıklanmıştır!

18.04.2024

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ve Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi ile gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artmasını hedefleyen 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2023-2 Çağrısının sonuçları açıklanmıştır. 1501-2023-2 çağrısına başvuruda bulunmuş ve projeleri reddedilmiş firmaların reddedilen projelerini revize ederek yeniden başvuru yapabilmesi amacıyla, bu projeler için 1501 2024-1 çağrısı kapanış tarihi uzatılmıştır. 1501 Programı 2024-1 Çağrısı Kapanış Tarihi: 06/05/2024 (Saat 23:59) (Sadece 1501-2023-2 çağrısında reddedilen projelerin revize edilerek yeniden sunulması durumundaki projeler ...
Daha Fazla