TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek Programlarında Değişiklik Yapılmıştır!

01.06.2023

TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek Programlarında Değişiklik Yapılmıştır! TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir: Rapor gönderim süresi 2 aya indirildi. 1501, 1507, 1509, 1511, 1515 ve Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinde, projelerin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren Ar-Ge Yardımı İstek Formları (Dönem Raporları) gönderim süresi 3 aydan 2 aya indirilmiştir. Bu değişiklik neticesinde 1501, 1507, 1509 ve 1511 programları 2023/1 dönem raporları en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar,2023/2 dönem raporları da ... DEVAMI

AR-GE/TASARIM İNDİRİMİ VEYA İSTİSNADAN YARARLANANLAR DİKKAT!

01.06.2023

2022 Yılı, yıllık Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan Ar-Ge/Tasarım indirimine ilişkin istisnadan yararlananların Ar-Ge ve Tasarım Merkezi harcamalarına yönelik olarak faydalanılan  Ar-Ge/Tasarım İndiriminin geçerli olması için verilmesi gereken Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlarının son tarihi  30.06.2023'tür. Ar-Ge İndirimi, TÜBİTAK destekli projeler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Tasarım projelerine ilişkin harcama tutarlarının en az %100’ünün ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasını sağlayan önemli bir teşvik unsurudur. Teşvikin uygulanabilmesi için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği gereğince ... DEVAMI

REKABET ÖNCESİ İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ 2023.01 SAYILI ENTEGRE DEVRE TASARIMI PROJELERİ ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR!

31.05.2023

REKABET ÖNCESİ İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ (RİP) Birden fazla kuruluşun ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik olarak yapılan iş birliği anlaşması kapsamındaki bilimsel ve teknolojik niteliği olan projelerdir. Entegre devre tasarım kabiliyetinin ülke genelinde yaygınlaşmasını amaçlayan bu kapsamda oluşturulan destek programı ile; kullanıcı ve tasarımcı firmaların bir araya gelerek entegre devre tasarlamaları ve tasarlanan bu devrenin ticarileşmesi beklenmektedir. Bu çağrıyla, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan ... DEVAMI

TEYDEB Projelerinde Hakem ve İzleyici Değerlendirme Süreçlerinde Değişiklik Olmuştur!

31.05.2023

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarında hakem ve izleyicilerin video konferans aracılığıyla firmalar ile görüşme yapması uygulaması Covid-19 salgını nedeniyle başlatılmıştır. Covid-19 salgının etkisinin azaldığı dikkate alınarak ve hakem/izleyici değerlendirmelerinin etkinliğinin artırılması amacıyla hakem/izleyici değerlendirme süreçlerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; Bilişim Teknolojileri Grubu (BİLTEG) dışındaki gruplara sunulan projelerde, hakemler firmaları yerinde ziyaret ederek değerlendirmelerini yapacaktır. BİLTEG projelerinde ise firmanın tercihine göre hakemler video konferans aracılığıyla firma ile görüşme yaparak veya firmayı yerinde ziyaret ederek değerlendirmelerini yapacaktır. İzleyiciler ... DEVAMI

25.05.2023 Tarihli 32201 Sayılı Resmi Gazete ile KOBİ Tanımı Güncellenmiştir!!

25.05.2023

25.05.2023 Tarihli 32201 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği kapsamında; KOBİ olmak için gerekli kriterlerde değişiklikler olmuştur. Buna göre son durumda  - 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmeler için yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon liradan 10 milyon liraya  - 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 milyon liradan 100 milyon liraya - 250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Daha Fazla