TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ

637800_Hamle

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ilgili özet bilgi dokümanı için lütfen TIKLAYINIZ.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (kısaca Hamle Programı) kapsamında ilan edilecek yeni çağrı(lar)da teknoloji odaklı ürünlerin üretimine yönelik Ar-Ge ve Üretim (veya doğrudan Üretim) faaliyetlerinin uçtan uca destekleneceği Öncelikli Ürün Listesi güncellenmiştir.

Hamle Programı Öncelikli Ürün Listesi'nde yer alan ürünlerin kapsamı içerisinde yer aldığı ana sektörler:

  • Kimya 
  • Eczacılık
  • Tıbbi ve Dişçilikle ilgili Araç Gereçler
  • Bilgisayar, Elektronik ve Optik
  • Elektrikli Teçhizat
  • Makine
  • Ulaşım Araçları 
  • Diğer sektörler

 olarak belirlenmiştir.

 

Hatırlanacağı üzere Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilan edileceği belirtilen "makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçları sektörlerine" ilişkin ürün listelerinden "makine" sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesi 18.09.2019 tarihli resmi gazete’de yayımlanmıştı.

Bu defa 27.02.2021 tarihli yayında; kimya, eczacılık, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, ulaşım araçları ve diğer sektörlere ilişkin öncelikli ürün listeleri ile tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatına ilişkin öncelikli ürün listesi açıklanmıştır.

Güncellenmiş öncelikli ürün listesi için tıklayınız.

2022 Çağrı Başvuruları kesin tarihleri açıklanması beklenmektedir.