882655_horizoneuafis

Horizon Europe Avrupa Birliği’nin bilimsel kaynaklarını birleştiren bilimsel araştırma programları sistemi içinde, 2021 – 2027 yılları arasında yürütülecek olan araştırma ve inovasyon çerçeve programıdır. Horizon Europe programı, H2020 de yer alan bazı destek alanları kapsıyor da olsa değişiklikler ve fonlamalarda farklılıklar söz konusudur.

ERA (European Research Area) adı verilen ve Avrupa Birliği’nin bilimsel kaynaklarını birleştiren bilimsel araştırma programları sistemi içinde yürütülen çok sayıda Ar-Ge destek programı mevcuttur.

2021 – 2027 yılları arasında sürdürülecek olan dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programının dokuzuncu fazı (FP9) olan Horizon Europe için belirlenen bütçe yaklaşık:

95,5 Milyar Euro Bütçe

 

 

Küresel Sorunlar ve

Rekabetçi Endüstriler

€ 52,7 Milyar

Bütçe

Bilimsel Mükemmelik

€ 28,8 Milyar

Bütçe

İnovasyon

€ 13,5 Milyar

Bütçe

•Sağlık

•Kültür, Yaratıcılık ve Toplum

•Sivil Güvenlik

•Dijital, Endüstri ve Uzay

•İklim, Enerji ve Hareketlilik

•Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar Tarım ve Çevre

• Avrupa Araştırma Konseyi

• Marie Sklodowska Curie Aksiyonları

• Araştırma Altyapıları

•Avrupa İnovasyon Konseyi

•Avrupa İnovasyon Ekosistemi

•Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü

 

Kamu ve özel sektörlerin de ortak oldukları projelere yapmaları gereken katkılar ile birlikte bütçe rakamları daha da büyümektedir.

Horizon Europe ile fonlanacak olan “araştırma, geliştirme ve yenilikçilik/inovasyon” (R&D&I) faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların desteklenmesinin yanı sıra Avrupa Alanında sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi, iş olanaklarının yaratılması ve toplumsal sorunlara çözümlerin geliştirilmesi yani sosyal ve çevresel etki yaratması amaçlanmaktadır.

Toplumsal sorunlara çözümleri içeren amaç seti Horizon Europe’u Avrupa Komisyonu’nun diğer Ar-Ge destek programlarından ayıran temel özelliktir ve bu amaç setine uygunluk programa yapılan başvuruların başlıca değerlendirilme kriterlerindendir.

 

HORIZON EUROPE DESTEKLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR ?

  Avrupa Birliği ülkeleri
  Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Asosiye Ülkeler
  Bireysel araştırmacılar
  Araştırma grupları
  Üniversiteler
  Araştırma Kuruluşları
  Kamu Kuruluşları
  Sanayi Kuruluşları
  KOBİ’ler
  Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)


HORIZON EUROPE KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJE TÜRLERİ NELERDİR ?

Horizon Europe kapsamında her çağrı, yapılacak araştırmanın niteliğini ve koşullarını tanımlayan belirli bir proje türü (eylem/type of action) altında fonlanmaktadır.

Hangi çağrının hangi proje türü altında fonlanacağı ise çağrının bulunduğu alanın ve çağrının amacına göre belirlenmektedir. İlgilendiğiniz çağrı başlığının hangi proje türü kapsamında destekleneceğini bilmek ise bu nedenle önem taşır.

Her bir destek programının ve alanlarının yıllık çalışma programlarında ise açılacak çağrı başlıkları ve bu çağrıların detayları duyurulmaktadır.

 Araştırma ve Yenilikçilik Aksiyonları / Research and Innovation Actions (RIA)

 • En az 3 farklı ülkeden, 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
  Gereken bütçenin %100’ü Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanır. Yeni bilgi oluşturmak ya da yeni veya geliştirilmiş bir teknoloji, ürün, süreç, hizmet veya çözümün fizibilitesini keşfetmeye yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

 Yenilikçilik Aksiyonları / Innovation Actions (IA)

 • En az 3 farklı ülkeden, 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gereken bütçenin %100’ü, özel kuruluşlar için bütçenin %70’i Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanır.
  TRL5 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi) ve üzeri araştırmacılar desteklenir. Yeni, değiştirilmiş veya iyileştirilmiş ürünler, süreçler veya hizmetler için planlar ve düzenlemeler veya tasarımlar üretmeye yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.          

 Yeniliğe Hızlı Erişim – Yenilik Hibeleri / Fast Track to Innovation (FTI)

 • En az 3 farklı ülkeden 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gereken bütçenin %100’ü, özel kuruluşlar için bütçenin %70’i komisyon tarafından sağlanır.  TRL6 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi) ve üzeri araştırmalar desteklenir.

 KOBİ Aracı / SME Instrument

 • KOBİ’lerin bireysel başvurularına açıktır.
  Destekler; fizibilite (tek seferlik 50.000 €), araştırma ve demonstrasyon (gereken bütçenin %70’i) ve ticarileşme (kalite belgesi) fazlarına göre ayrıştırılmaktadır.

Destek ve Koordinasyon Aksiyonları / Support Coordination Actions (SCA)

 • En az 1 katılımcı gerektirir.
  Gereken bütçenin %100’ü Komisyon tarafından sağlanır. 
 • Horizon Europe program hedeflerine katkıda bulunan faaliyetler destekleri kapsamaktadır.

Ortak Fonlama Aksiyonları / Programme Co-funding Actions (Co-fund)

 • AB finansman kuruluşları dışında, Ar-Ge programlarını yöneten veya finanse eden tüzel kişiler tarafından oluşturulan veya uygulanan faaliyetleri kapsamaktadır.

Ticarileşme Öncesi Kamu alımları / Pre-commercial Procurement (PCP)

 • Bir alıcı grubun yenilikçi çözümleri araştırma, geliştirme, doğrulama ve muhtemelen yeni çözümlerin ilk dağıtımının, kamu alımlarını güçlendirmesine yardımcı olmayı amaçlayan faaliyetleri kapsamaktadır.

Kamu Alımları / Public Procurement of Innovative Solutions (PPP)

Marie-Sklodowska Curie Aksiyonları (MSCA)

 • Araştırmacılara kariyerlerinin her aşamasında uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası hareketlilik sağlamaya yönelik desteklerdir ve program dört alt başlıktan oluşmaktadır.

Avrupa Araştırma Konseyi / European Resarch Council (ERC)

 • EIC'nin genel amacı, özellikle atılım, pazar oluşturma ve derin teknoloji yeniliklerine odaklanarak her türden yüksek riskli yenilikleri belirlemek, geliştirmek ve uygulamaktır. Ayrıca, bu program ile yenilikçi teknolojiler ve şirketlerin (çoğunlukla yeni başlayanlar ve KOBİ'lerin) fikirlerden pazara giden yolda AB ve uluslararası düzeyde hızlı büyümesinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

  Her bir destek programının ve alanlarının yıllık çalışma programlarında açılacak çağrı başlıkları ve bu çağrıların detayları duyurulur. Hangi çağrının hangi türü altında fonlanacağı çağrının bulunduğu alanın ve çağrının amacına göre belirlenmektedir.