TÜBİTAK - ALMANYA İş Birliği Destek Programları Kapsamında Başvuruya Sürekli Açık Çağrılar

23.03.2021

TÜBİTAK - ALMANYA İKİLİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA

1- TÜBİTAK - ALMANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BAKANLIĞI (BMBF) PROGRAMLARI İLE

2- TÜBİTAK -ALMAN ARAŞTIRMA VAKFI (DFG) PROGRAMLARI BULUNMAKTADIR

Almanya Eğitim ve Aratırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı- 2525  Araştırma ve Ar-Ge ve Yenilik Projeleri

Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı- 2507 Araştırma ve Ar-Ge ve Yenilik Projeleri kapsamında ölçeğine bakılmaksızın özel sektör şirketleri başvurabilmektedir.

 

  • 2525 ve 2507 programları kapsamında verilen araştırma desteği aşağıdaki kalemleri içermektedir.

Makine ve Teçhizat Giderleri

(06.1 + 06.3)

Sarf 

Giderleri

(03.2)

Hizmet

Alımları

(03.5)

Temsil ve Tanıtma Giderleri

(03.6)

Seyahat Giderleri

(03.3 + 03.4)

Bursiyer Ücretleri

(05.4)

Geçici İşçi Ücretleri (Yardımcı Personel)

(01.3)

 

1- TÜBİTAK İLE ALMANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BAKANLIĞI (BMBF) ile İKİLİ İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI

Bu kapsamda aşağıdaki başlıklar altında iki adet program başvuruya açıktır.

  • "2525 - Araştırma Projeleri- BMBF ile İkili İşbirliği Destek Programı"
  • "2525 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - BMBF ile İkili İşbirliği Destek Programı"

BAŞVURU SÜRECİ

"2525 Araştırma" ve "2525 Ar-Ge ve Yenilik" programları için başvuru sistemi sürekli açık olup başvuru toplama tarihlerine kadar gerçekleştirilen başvurular söz konusu tarihlerden sonra değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme süreçleri ilgili tematik alana göre 4-6 ay arasında gerçekleşmektedir.

Yıllık başvuru toplama tarihleri şu şekildedir:

  1. Başvuru Toplama Tarihi: 31 Ocak
  2. Başvuru Toplama Tarihi: 31 Mayıs
  3. Başvuru Toplama Tarihi: 30 Eylül

ORTAK PROJE ÖNERME VE DESTEKLEME KOŞULLARI

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Almanya araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda yapılacak seyahatlerde ilk 10 gün için %50 artırılmış seyahat desteği verilmektedir. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar'a göre Almanya için temel gündelik miktarı 10 güne kadar seyahatler için 148,5 Avro, 10 günden sonrası için 99 Avro’dur.

PROJE BÜTÇESİ

Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 720.000 TL’dir. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Projede görev alma limitleri : Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Proje süresi: Proje süresi en fazla 36 aydır.

 

2-TÜBİTAK ile ALMAN ARAŞTIRMA VAKFI (Deutsche Forschungsgemeinschaft-DFG) PROGRAMLARI

TÜBİTAK - DFG iş birliği çerçevesinde Türk ve Alman bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir.

Bu kapsamda aşağıdaki başlıklar altında iki adet program başvuruya açıktır.

  • "2507 - Araştırma Projeleri- DFG ile İkili İşbirliği Destek Programı"
  • "2507 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - DFG ile İkili İşbirliği Destek Programı"

BAŞVURU SÜRECİ

"2507 Araştırma" ve "2507 Ar-Ge ve Yenilik" programları için başvuru sistemi sürekli açık olup başvuru toplama tarihlerine kadar gerçekleştirilen başvurular söz konusu tarihlerden sonra değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme süreçleri ilgili tematik alana göre 6-8 ay arasında gerçekleşmektedir.

Yıllık başvuru toplama tarihleri şu şekildedir:

Başvuru Toplama Tarihi: 31 Ocak

Başvuru Toplama Tarihi: 31 Mayıs

Başvuru Toplama Tarihi: 30 Eylül

ORTAK PROJE ÖNERME VE DESTEKLEME KOŞULLARI

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Almanya araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda yapılacak seyahatlerde ilk 10 gün için %50 artırılmış seyahat desteği verilmektedir. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar'a göre Almanya için temel gündelik miktarı 10 güne kadar seyahatler için 148,5 Avro, 10 günden sonrası için 99 Avro’dur.

PROJE BÜTÇESİ

Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 1.000.000 TL’dir. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Projede görev alma limitleri: Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Proje süresi: Proje süresi en fazla 36 aydır.

 

Programlar hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.