M-ERA.NET 2021 YILI ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR!

26.03.2021

AB Ufuk 2020 programı altında açılan M-ERA.NET 3 Cofund projesi kapsamında malzeme araştırma ve inovasyonundaki yüksek kaliteli araştırmaların koordinasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunmak için hedefler belirlenmiştir.

M-ERA.NET 3 projesi 2021 çağrısının hedefi, ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.

M-ERA.NET, mümkün olduğu durumlarda enerji ile ilgili uygulamalara malzeme Ar-Ge'sinin katkısını güçlendirmeyi de amaçlamaktadır.

M-ERA.NET 2021 çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen çağrı konularındaki projeler desteklenecektir:

 1. Malzeme Mühendisliği Konularında (işleme, özellikler ve dayanıklılık) Modelleme Çalışmaları
 2. Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Ara yüzeyler
 3. Yüksek Performanslı Kompozitler
 4. Fonksiyonel Malzemeler
 5. Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler
 6. Eklemeli İmalat için Malzemeler
 7. Çapraz öncelik: Belirlenen konu başlıkları kapsamında gelecekteki piller/bataryalar hakkında araştırma

Tematik alanların yanı sıra projelerin sürdürülebilirliğe olan katkıları, projenin bir kısmının açık kaynak kodlarını, veri yönetimini ve iyileştirme metodolojisini gösterici örnekler sunulması, ayrıca projenin toplumsal konulara katkıda sağlayacağı bir amaç içermesi ve bunun sistematik bir şekilde işlenmesi ve proje takımında yer alan kişilerin kadın erkek dağılımının dengeli olması gözetilecektir.

 

ÇAĞRI BAŞVURU TAKVİMİ

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için ilk aşama başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

15.06.2021 (Brüksel saati ile öğlen 12.00): 1. aşama başvuruların için son tarih) (MERANET)

25.06.2021 ( 17:30 Türkiye saati): 1. aşama ulusal başvuru son tarihi (TÜBİTAK)

17.11.2021: 2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

Mart-Mayıs 2022: Projelerin başlama tarihi

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 •  Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 •  Kamu kurum ve kuruluşları,
 •  Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

programa başvurabilmektedir.

Özel kuruluşların başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinde bulunmaları önerilmektedir.

 

KONSORSİYUM YAPISI

M-ERA.NET projesinin 2021 yılı çağrısında, proje ortağı olarak Türkiye’den TÜBİTAK ile birlikte toplam 45 ulusal / bölgesel finansman kuruluş yer almaktadır. İncelemek için tıklayınız.

2021 Çağrısına katılan en az 2 farklı ülkeden (en az 1 Avrupa veya ilişkili ülke) en az 3 ortak (tümünün çağrıya katılan fon kuruluşlarından finansal destek talep etmesi gerekmektedir) olması gerekmektedir.

Finansman istemeyen ortaklar ise 2 farklı ülkeden en az 3 ortağın konsorsiyumuna ek olarak katılabilir.

 

PROJE SÜRESİ VE BÜTÇESİ

Proje süresi en fazla 36 aydır.

Destek üst limitleri:

 • Proje başına 2.000.000 TL,
 • Yürütücü kuruluş başına;
  -Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve  kuruluşları için 720.000 TL,
   -Özel kuruluşlar için 2.000.000 TL'dir

 

DESTEK ORANLARI

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60,
 • KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

 

Çağrı dokümanına erişmek için tıklayınız.

Program hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.