KOSGEB- Kobi Teknoyatırım Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

6.04.2021

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanan Kobi Teknoyatırım Destek Programı kapsamında Destek miktarı, Destek oranları, Başvuru şartları ve Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler listesi'nde güncellemeler yapılmıştır.

 

Destek Miktarı

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti:

Geri ödemeli   : 4.200.000 TL 

Geri ödemesiz : 1.800.000 TL olmak üzere

Toplam : 6.000.000 TL olarak değişmiştir.

 

Destek Oranları

Destek kalemlerinde yapılan değişiklikle destek kaleminin %60 destek oranının

(%30 geri ödemesiz + %70 geri ödemeli) veya (%70 geri ödemesiz ) yapılacağı belirtilmiştir.

 

Başvuru Şartları

Başvuru şartları genişletilmiş olup Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kamu Arge Merkezleri Enstitüleri ve 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Arge Merkezleri faaliyetlerini kapsayıcı maddeler - aşağıda kalın punto ile ifade edilen maddeler- eklenmiştir.

Buna göre başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

 

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan

 -  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya

 -  Patent belgesi olan veya

 -  Doktora tezi konusu olan veya

 -  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya

 -  Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

 -  Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

 -  5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen 

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

 

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

 

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler listesi 30.03.2021 tarihli duyuru ile güncellenmiştir. 

Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi için tıklayınız.

Teknoloji alanları tablosu için tıklayınız.

 

Soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.