KOSGEB - KOBİGEL ''İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” Temalı Proje Teklif Çağrıları Açılmıştır!

7.04.2021

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrıları “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” teması ile açılmıştır.

Çağrıların Genel Amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. 

 

Çağrı Takvimi

Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da kapatılacaktır.

 

Başvuru Yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

-2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: 

Tema: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; 

İmalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün/yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

 2021-01

 

-2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı:

Tema: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

2021-02 Görsel

 

KOBİ’lerin Proje Sunabileceği Konu Başlıkları:

 1

 Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

 2

 İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

 3

 İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

 4

 İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

 5

 Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

 6

 İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 7

 İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

 8

 İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

 

Önemli Hususlar

  • 2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir.
  • Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.
  • Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.
  • İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Destek Oranı ve Üst Limitler:

-Destek oranı %60’tır.

Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.

 

-Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına:

300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere 

Toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

 

2021.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrı dokümanı için tıklayınız.

2021.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrı dokümanı için tıklayınız.