KOBİGEL 2021 Proje Teklif Çağrılarındaki Farklılıklar

12.04.2021

KOBİGEL 2021 ''İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” ÇAĞRILARI

2021 Çağrılarında hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda

Modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekliliğine odaklanarak :

 • Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili süreçlerde hız ve verimlilik arttırılabilmek,
 • Birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesleri optimize edilebilmek
 • Hata - bakım - stok masrafları azaltabilmek

üzere İmalat Sanayinde Dijitalleşme teması ile nisanın ilk haftasında KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrıları başvuruya açılmıştı.

 

Özet görsel

 

Bu seneki çağrıların kapsamında geçen sene açılan çağrılara göre bazı başlıkların içeriğinde farklılıklar görülmektedir.

Aşağıdaki tablodan yararlanarak  geçen seneye göre getirilen değişiklikleri karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz.

2020-2021 Proje Teklif Çağrıları Değişiklikler

   BAŞLIK

 

2020

 

2021

  Azami Proje Süresi

     20 ay

   16 ay

  Makine-Teçhizat Giderleri

  Destek Üst Limiti

    850.000 TL

   600.000 TL

  Yazılım Giderleri  

  Destek Üst Limiti

    100.000 TL

  2021.01 Çağrısında: 200.000 TL

  2021.02 Çağrısında :300.000 TL

  Personel Gideri

  Destek Üst Limiti

    2020.01 Çağrısında

    90.000 TL

  2021.01 Çağrısında

  300.000 TL

  Personel Desteği İçin

  Öğrenim Durumu Katsayıları

 2020 çağrılarının ikisinde de aynı. 

  2021.01 çağrısında ise ;

 • ön lisans mezunları için 1,5
 • lisans mezunları için 2
 • yüksek lisans mezunları için 2,25
 • doktora mezunları için 2,5

  olarak arttırılmıştır.

  Proje Hazırlama Danışmanlığı

  Hizmet Sağlayıcıları

   Akademisyenler ve

   KOBİ Rehberleri

 

   KOBİ rehberi ve teknik danışmanları 

   Bakanlık tarafından bildirilen; model 

   fabrikalar, dijital dönüşüm merkezleri

   ve yetkinlik merkezleri eklenmiştir.

  Proje Hazırlama Danışmanlığı

  Destek Üst Limiti

   4.000 TL 

   5.000 TL olup

   Eğer hizmet;

 •   model fabrikalardan,
 •   dijital dönüşüm merkezlerinden
 •   veya yetkinlik merkezlerinden alınmışsa

   10.000 TL’ye yükseltimiştir. 

  Proje Başvuru Süresi

   58 gün

   41 gün

  Değerlendirme Süreci

   2,5 ay

   2 ay

  Başvuru Kriteri

  2020.02 Çağrısı için işletmenin   

  bilanço usulü defter tutuyor olması

  İşletmenin bilanço usulü defter tutuyor olması

    2021.02 Çağrısı için bu kriter kaldırıldı.

  Başvuru Kriteri

   2020.02 çağrısında:

   Bir önceki yıl beyannamesine göre     (2019) en az 500.000 TL

    net satış hasılatının olması

   2021.02 çağrısında ise

   2019 ve 2020 yılları beyannamesindeki

   net satış hasılatının herhangi birinin   

   500.000 TL üzerinde olması getirilmiştir.

 • Not: Başvuru dönemi, KOBİ Beyannamesinin    güncelleneceği 1 Mayıs tarihini içerdiğinden, 1 Mayıs’tan önce ve sonra başvuru yapanlar için geçerli olan KOBİ Beyannamesine göre 2019 veya 2020 satış hasılatı dikkate alınacaktır.

  Proje Bütçesi

   2020.02 çağrısında:

   Proje bütçesi 2019 yılı net satış         hasılatından yüksek olamaz.

   2021.02 çağrısında ise

   proje bütçesi 2019 ve 2020 yılları net satış         hasılatından yüksek olanını geçemez.

 • Not: Başvuru dönemi, KOBİ Beyannamesinin güncelleneceği 1 Mayıs tarihini içerdiğinden, 1 Mayıs’tan önce ve sonra başvuru yapanlar için geçerli olan KOBİ Beyannamesine göre 2019 veya 2020 satış hasılatından yüksek olan dikkate alınacaktır.

 

 

Çağrı hakkında detaylı bilgiye KOSGEB - KOBİGEL ''İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” Temalı Proje Teklif Çağrıları Açılmıştır!  başlığına tıklayarak ilgili yazımızdan erişebilirsiniz.

Çağrı Broşürü için tıklayınız.