Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı Kredi Talebi Çağrısı Açılmıştır!

14.04.2021

SAVUNMA SANAYİİ YATIRIM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI KREDİ TALEBİ ÇAĞRISI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından “Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı” kapsamında

- Savunma

- Anayurt Güvenliği,

- Havacılık ve Uzay Sanayii alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının yatırım faaliyetleri ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi amacıyla kredi verilmesi planlanmaktadır.

 

KREDİ KOŞULLARI

Kredi Para Birimi    : Türk Lirası

Kredi Vadesi           : Azami 10 yıl

Kredi Faiz Oranı     : Kredi onay tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından en son yayımlanan “İhale Yöntemiyle Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri Türk Lirası Yıllık Ortalama Bileşik Faiz Oranı’’nın yarısı olarak                                   hesaplanan faiz oranı

Geri Ödeme Şekli   : Altı ayda veya yılda bir ödenecek anapara ve faizden oluşan taksitler

Teminat Türü         : Anapara ve faiz toplamı tutarında ve kredi vadesinden 1 yıl uzun vadeli banka kesin teminat mektubu (Arazi temini için kredi arsa ipoteği karşılığı da kullandırılabilecektir)

 

ÖNCELİKLİ ALANLAR

2021 yılı için öncelikli yatırım alanları olarak belirlenen alanlar aşağıda sıralanmıştır:

    1. Öncelikli Alanlar

 • İleri Malzeme Teknolojileri (Eklemeli İmalat, Alaşım Geliştirme/Teknolojileri, Görünmezlik Teknolojileri, Hassas Döküm Teknolojileri ve Zırh Amaçlı İleri Malzeme Teknolojileri),
 • Robotik/Otonom Sistemler,

    2. Öncelikli Alanlar

 • Elektronik Harp,
 • Algılama Teknolojileri,
 • Siber Güvenlik,
 • Yapay Zekâ,
 • Elektronik/Aviyonik,
 • Silah Mühimmat,
 • Roket ve Füze Sistemleri,
 • KBRN,
 • Yarı İletken Üretimi,
 • Kompozit Teknolojileri,

    3. Öncelikli Alanlar

 • Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Kredi Başvurusu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından oluşturulacaktır. Değerlendirme Komisyonu tarafından kredi başvuruları değerlendirilecek olup, değerlendirme sürecinde Komisyon tarafından firma ziyareti yapılabilecektir. Başvurudan sonra Başkanlık başvuruculardan başvuru konusu ile ilgili sunum gerçekleştirmesi ve ilave bilgi, belge ve gönderilmiş olan belgelerde değişiklik talebinde bulunulabilecektir. Başvuru evrakları eksik olan firmaların başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir.

2019 ve 2020 yılında bahse konu Kredi kapsamında iki kez kredi kullanmış olan firmaların başvuruları da Komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir. Ancak İleri Malzeme Teknolojileri ve Robotik/Otonom Sistemler kapsamında yapılacak yatırımlar iki kez kredi kullandırılmış olsa dahi SSB tarafından değerlendirilebilecektir.

Öncelikli alanlarda başvurular belirlenen öncelik sırasına ve başvuru tarihlerine göre sıralanarak Komisyon değerlendirmelerine tabi tutulacaktır.

Diğer alanlarda yapılacak başvurular, yıllık olarak tahsis edilen kaynaktan bakiye kalması durumunda yine başvuru tarihlerine göre sıralanarak değerlendirmeye tabi tutulabilecektir.

Kredi başvurusunun onaylanması durumunda, kredinin niteliğine uygun olarak taslak protokoller kapsamında kredi kullandırılacaktır.

 

ÇAĞRI KAPANIŞ TARİHİ

Başvuruların 30 Haziran 2021 tarihi saat 16.00’ya kadar SSB Genel Evrak Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

SAVUNMA SANAYİİ YETENEK ENVANTERİ (YETEN) PROJESİ DUYURUSU

Başkanlık tarafından yürütülmekte olan Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi kapsamında savunma sektöründe faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşların ilgili

- Finansal,

- İnsan kaynağı,

- Ürün,

- Üretim ve test alt yapısı

gibi bilgilerinin toplandığı, yeteneklerinin sınıflandırıldığı bir Uygulama Yazılımı geliştirilmiş ve gelinen aşama itibari ile YETEN, yeten.ssb.gov.tr adresinden dış paydaşların veri girişlerine açılmıştır.

YETEN, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Desteklenme Programı (EYDEP) ile entegre çalışmakta olup, bu kapsamda değerlendirme faaliyetleri YETEN yazılımı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

EYDEP raporlarına ilgili veriler YETEN üzerinden sağlanmaktadır. YETEN’de kaydı olmayan ve kayıtlı olup belirli bir süre içerisinde verilerini güncellememiş firma/kurum/kuruluşlar EYDEP programı kapsamına alınmazlar.

EYDEP değerlendirmesi sırasında, değerlendirme talep eden firma/kurum/kuruluşların,

Ürün ve Alt Yapı bilgileri YETEN üzerinden kontrol edileceğinden, EYDEP değerlendirmesi öncesinde talep eden firma/kurum/kuruluşlar tarafından Ürün ve Alt Yapı bilgi girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Bilgi girişlerinin tamamlandığı teyit edilmeyen firma/kurum/kuruluşlar EYDEP programı kapsamında değerlendirilemeye alınmayacaktır.


YETEN’in yukarıda belirtilen kabiliyetleri en etkin şekilde icra edebilmesi ve Başkanlık tarafınca yürüttüğü faaliyetlerde doğru alanlarda görev alabilmeleri için firma/kurum/kuruluşlarımızın bilgilerini ilk etapta eksiksiz olarak ivedilikle doldurmaları ve ilerleyen zamanlarda sürekli güncel tutmaları beklenmektedir.