Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır!

27.04.2021

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde 27.04.2021 tarihinde değişiklik yapılmıştır. 

Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek 919 ürüne ilişkin liste, 27/02/ 2021 tarihinde yayımlanmıştı. Bu doğrultuda, bu ürünlerin daha etkin şekilde desteklenmesini kolaylaştırmak amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nde 27/04/2021 tarih ve 31467 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır.

Programın yaygınlaşmasını sağlamak ve etkinliğini artırmak amacıyla Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde

Hamle Programının yönetim altyapısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeniden organizasyonuna ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, Tebliğin Program yönetimine ilişkin hükümleri yeni yönetim organizasyonuyla uyumlu olacak şekilde Tebliğ metninde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Genel olarak, yapılan değişiklikler kapsamında tebliğdeki ifadeler ve tanımlamalar detaylandırılmış; tebliğin daha kolay anlaşılması sağlanmıştır. Bununla birlikte,

7.Maddede kritik bir ifade değişimi olmuştur

Önceden;

''Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek ürünün potansiyel bir alıcısı ile proje paydaşı olarak geliştirme sürecinde ve ürüne yönelik talep konusunda işbirliği yapması beklenir.'' ifadesine yer verilmekteyken

Yapılan değişiklik ile;

‘‘Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek temel ürünü satın alma potansiyeli olan proje paydaş(lar)ı ile temel ürünün geliştirme sürecinde ve temel ürüne yönelik talep konusunda iş birliği yapması beklenir.

İfadesi yer almaktadır.

 

Bu değişiklikler, ilk olarak açılacak olan "Mobilite" çağrısı kapsamında uygulamaya geçecek ve sanayicilerin çok daha hızlı, esnek ve etkin bir şekilde hem başvurularını yapması hem de projelerinin değerlendirilerek sonuçlandırılması mümkün olacaktır.

 

Buna ek olarak, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, 2021 yılı içerisinde açılmasını hedeflenen "Mobilite", "Sağlık ve Kimya Ürünleri", "Dijital Dönüşüm" ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrılarına ilişkin öngörülen çağrı açılış tarihleri aşağıdaki gibi öngörülmektedir.

 AYLARA BÖLÜNMÜŞ ÖN GÖRÜLEN ÇAĞRI TAKVİMİ

 

 

Söz konusu farklılıkları derlediğimiz 27/02/2021 ve 27/04/2021 Tebliğleri karşılaştırma tablosuna erişmek için tıklayınız.