EIC Accelerator - Avrupa Yenilik Konseyi Kobi Aracı Programı Açılmıştır!

11.05.2021

EIC Accelerator (KOBİ Aracı), finansman olanakları ve ticarileşme sürecinin hızlandırılması konusunda hizmetleri ile üst düzey inovatif firmaları, girişimcileri, küçük şirketler ve bilim insanlarını destekleyen Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) pilotunun bir parçasıdır. H2020 – SME aracının devamı niteliğinde olan EIC Accelerator programı, ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek yeni yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modellerini geliştirmelerine ve piyasaya sürmelerine yardımcı olmak için yüksek riskli, yüksek potansiyeli olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemektedir.

UFUK AVRUPA (HORIZON EUROPE) Programı kapsamında Bileşen 3: Yenilikçi Avrupa altında yer alan çığır açan ve pazar yaratma potansiyeli olan yeniliklere destek sağlamayı hedefleyen Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) tarafından desteklenen KOBİ’lerin katılımına açık olan EIC Accelerator programı yer almaktadır.

EIC Accelerator toplam çağrı bütçesi yaklaşık 600 Milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Projeler hibeler şeklinde 0,5 ila 2,5 milyon Euro arasında fon desteği alabilecektir

İnovasyonun pazara yayılması amacını hedefleyen EIC ACCELERATOR Programı iki farklı yapıdan oluşmaktadır;

1. EIC ACCELERATOR Open kapsamında herhangi bir alanda geliştirilmiş olan tüm yenilikçi projeler ile başvuru yapılabilmektedir.

2. EIC ACCELERATOR Challenges kapsamında ise;

  • Stratejik dijital ve sağlık teknolojileri
  • Ekonomik iyileşme için yeşil mutabakat yenilikleri projeleri ile başvuru yapılmaktadır.

Bu program şirketinizin büyüme stratejisiyle uyumlu piyasaya hazır bir ürün, hizmet ya da sürece dönüştürerek iş konseptinizi daha da geliştirmenize yönelik bir destektir. Projelerde inovasyonun doğrulanması, projeye konu ürünün ticarileşme aşamasına hazırlamaya yönelik testler, prototip oluşturma, piyasa araştırmaları, pazar geliştirme ve  konumlandırma  faaliyetlerini içermelidir.

Başvuruya sunulacak projelerin fikir aşamasından ziyade prototipi oluşturulmuş veya buna yakın bir seviyede bir proje önerisi olması beklenmektedir. Hibe talebinde bulunan projelerde kullanılan teknolojik yenilik için 6-8 Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) olması beklenmektedir.

Programa KOBİ’ler ve girişimciler kendi başlarına başvuru yapabilecektir, her şirket için yalnızca bir proje finanse edilecektir.

Proje süreleri 12-24 ay arasında olmalıdır.

EIC Accelerator programı kapsamında doğrudan maliyet olarak desteklenen giderler:

  • Personel maliyetleri
  • Seyahat maliyetleri
  • Ekipman maliyetleri
  • Malzeme ve hizmet maliyetleri
  • Alt yüklenici giderleri

Dolaylı maliyetler giderleri (bina, teçhizat amortisman vb.) ise doğrudan maliyetler giderleri toplamının maksimum %25’i kadar olmalıdır.

ÇAĞRI TAKVİMİ

EIC ACCELERATOR Open ve EIC ACCELERATOR Challenges çağrıları için başvuru kapanış tarihleri: 16 Haziran 2021 ve 6 Ekim 2021 olarak belirtilmiştir.

Başvurular iki aşamalı bir başvuru süreci ile  gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU AŞAMALARI TABLO

 

KOBİ Hızlandırıcı Programı ile birlikte Avrupa Komisyonu tarafından hibe seçeneğinin yanı sıra risk sermayesi yatırımı (equity) seçeneği de firmalara önerilmektedir. Teknoloji Hazırlık Seviyesine (TRL) göre programın önereceği fon mekanizması farklılık göstermektedir. Buna göre projenizin niteliğine göre talep edebileceğiniz fon seçenekleri şu şekildedir:

 Sadece   Hibe

 Sadece TRL6-8 arası faaliyetler için

  0,5-2,5 M.€ hibe
 (Toplam proje bütçesinin en fazla %70’i)

 Rızaya   Bağlı Hibe

 Sadece TRL 6-8 arası faaliyetler için

 Proje   bütçesinin %70’ini   geçmeyecek   şekilde

 0,5-2,5 M.€ Hibe 

 Eğer proje TRL9 Seviyesinde faaliyetler     içeriyor ise   başvuru sahibinin rızasıyla   değerlendirme karma   finansman yöntemine   dönüştürülür

 Karma   Finansman  

 TRL6 ve üzeri faaliyetler için

  0,5-2,5 Milyon € hibe ve

  TRL6-9 arası faaliyetler için 15 Milyon €’ya      kadar girişim sermayesi

 

Eğer firma için yatırım desteği de söz konusu ise, bu aşamada Avrupa Komisyonu tarafından proje önerisi kabul edilen firmalar durum tespit sürecinin gerçekleştirilmesi için Avrupa İnovasyon Konseyi Fonu'na yönlendirilir. Fon tarafından yapılacak durum tespitinin olumlu sonuçlanması halinde firma ile girişim sermayesi yatırımı konusunda görüşmeler yapılır.

 

Çağrı dokümanı için linke tıklayınız.

Her türlü sorunuz için her zaman bizlere info@hedefarge.com adresinden ulaşabilirsiniz.