Türk ve Katarlı Araştırmacılar ve Sanayicileri Bir Araya Getiren ‘Akademi-Sanayi İş Birliği’ 2021 yılı Ortak Çağrısı Açılmıştır!

17.05.2021

2556 KATAR ULUSAL ARAŞTIRMA FONU (QNRF) İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund - QNRF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Katarlı bilim insanları ve özel sektör arasında ortak projeler desteklenmektir.

Başvuruda bulunacak proje önerilerinin, aşağıda verilen ‘Otonom Sistemler’ alanındaki uygulamaları kapsamaları beklenmektedir: 

 • Petrol&Gaz
 • İmalat
 • İnşaat
 • Güç Şebekeleri
 • Su Şebekeleri
 • Ulaşım

Çağrı kapsamında, Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK'a, Katarlı proje ortaklarının ise QNRF’e, ortak başvuru formu ile başvurmaları gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

28 Nisan 2021 : Programın Başvurulara Açılış Tarihi 

1 Eylül 2021  : Son Başvuru Tarihi

ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir. Başvuru tarih ve saatinden sonra sistem tekrar açılmayacaktır

Proje süresi en fazla 36 ay olarak belirlenmiştir.

 

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ

 • Uluslararası AR&GE ve yenilik projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 4.000.000 TL’dir.
 • Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Her bir proje kapsamında yapılan bilim insanı değişimlerinde 1 yıl içerisinde bir yönden diğer yöne yapılacak olan seyahatlerin toplam süresinin 90 günü geçmemesi gerekmektedir. Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. Türkiye’den Katar’a gidecek araştırmacılar için verilecek gündelik 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri gereğince verilecektir. Uçak biletleri en ekonomik fiyat üzerinden TÜBİTAK tarafından ödenir. TÜBİTAK-QNRF işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Proje önerileri alındıktan sonraki süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler panel sürecinde değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Destek Gruplarına iletilmektedir.

İkili işbirlikleri kapsamında önerilerin projelerin sonuçlarına dair bildirimler her iki kuruluşun sonuçlar üzerinde mutabık kalmasının ardından açıklanabilmektedir.

 

Proje önerileri aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilir:

 • Bilimsel/ Teknolojik Mükemmellik
 • Yöntem
 • Proje Yönetimi
 • Uluslararası İşbirliğinin Önemi
 • Yaygın Etki

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.
 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için en az bir özel kuruluşun yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.
 • Özel kuruluşların başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmaları önerilmektedir.
 • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler vb.), sendikalar, odalar ve borsalar ile bunların iktisadi işletmeleri; kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru yapılamaz.

 

MALİYET PAYLAŞIMI:

 • KOBİ'lerin toplam bütçenin %25'ine,
  Büyük işletmelerin toplam bütçeye% 40 oranında

 katkıda bulunması beklenmektedir.

 • Eş finansman katkısı: Eş finansman katkıları için bir destek mektubu gereklidir.

 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Katarlı akademi veya sanayi kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir.

 

Çağrı metni için tıklayınız.