ERA-NET FOSC ve SUSFOOD2 Ortak Çağrısı Açılmıştır!

27.05.2021

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan FOSC (Food Systems and Climate) ve SUSFOOD2 (Sustainable Food production and consumption) tarafından birlikte ortak bir çağrı planlanmıştır.

Ana teması, gelecekteki gıda sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için iklim değişikliği, sistem şokları ve sınırlı doğal kaynaklara karşı çözümler bulunması oluşturmak olan ERA-NET ve SUSFOOD2 ortak çağrısı kapsamında desteklenecek araştırma projelerinin, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasında kaynakları verimli kullanan, iklim etkilerine dirençli ve yenilikçi çözümler sunan projeler olması beklenmektedir. Desteklenecek projelerin; çok disiplinli veya disiplinler arası, bir gıda sistemiyle bütünleşik ve farklı paydaşları bir araya getiren bir yapıda olması beklenmektedir.

Projelerin aşağıdaki 2 ana başlık içerisinde yer alan konulardan bir veya daha fazlasına katkı sağlaması beklenmektedir.

 1. Kaynak verimliliğini artırmaya ve atıkları azaltmaya odaklanarak gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik yenilikler
 2. Gıda sistemlerinin sistem şoklarına (çevresel, biyolojik, politik vb.) adaptasyonu ve dayanıklılık

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları:

 • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
 • Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;
 • Proje başına 1.500.000 TL’yi,
 • Yürütücü kuruluş başına;

-Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,

-Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi

aşamaz.

 

Destek Oranı:

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

 

Çağrı Takvimi:

16/08/2021(15:00 CEST-Orta Avrupa Yaz Saati)  : Uluslararası proje önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih.

23/08/2021 (17:30 TSİ) : Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih.

 

Belirtilen konu başlıklarının içerdiği alt konular ve bu başlıklardan beklenen olası çıktılara/etkilere uluslararası çağrı metni belgesinden ulaşmak için tıklayınız.