GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

24.06.2021

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan GEOTHERMICA (ERA NET Cofund Geothermal) ve EN SGplusRegSys (A European joint programming initiative to develop integrated, regional, smart energy systems enabling regions and local communities to realize their high sustainable energy ambitions) projelerinin 2021 yılı ortak çağrısı açılmıştır. Bu çağrıda araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yenilik yoluyla iklim-nötr ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişin hızlandırılması amaçlanmakta ve bu geçişe etkisi olacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 çağrısı kapsamında projelerin aşağıdaki konuları hedeflemesi beklenmektedir:

 • Yeraltı iklim-nötr sıcak ve soğuk kaynaklar: Sığ ve derin yer altı kaynaklarından elde edilen jeotermal enerji
 • Yerüstü sıcak ve soğuk kaynaklar: Termal güneş kaynakları, yerel ve bölgesel atık kaynaklar, ısıl enerji amaçlı yoğunlaştırılmış güneş teknolojileri, ortam ısısı, yüzey suları vb.
 • Isıl depolama: Yüksek ölçekte mevsimsel yeraltı ısıl depolaması, küçük ölçekli saat-gün ısıl depolama, arz talep dengesi gözeten akıllı sistemler vb.
 • Isıtma ve/veya soğutma şebekeleri, dönüşüm ve entegrasyon: Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, ısı pompaları, akıllı entegrasyon vb.
 • Son kullanıcı sistemleri: Ev ve bina gibi son kullanıcı sistemlerindeki dağıtım sistemleri

2021 çağrısına Türkiye ile birlikte katılan ülkeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika (Valon Bölgesi), Danimarka, Hollanda, İrlanda, İskoçya, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, Macaristan ve Norveç’tir.  Her bir proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az iki farklı ülkeden en az üç uygun kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. 

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

• Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Projelerin Eylül 2022’de başlaması beklenmekte (31 Aralık 2022’den sonra başlamaması hedeflenmekte) ve 31 Aralık 2025 öncesi tamamlanması gerekmektedir.

• Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 • Proje başına 2.000.000 TL’yi,
 • Yürütücü kuruluş başına;
  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,
  • Özel kuruluşlar için 1.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Çağrı ile ilgili detalı bilgi almak için tıklayınız