TÜBİTAK – SDF Ortak Proje Çağrısı Açılmıştır!

11.08.2021

TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasında imzalanan 27 Mayıs 2015 tarihli İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, Türkiye ve Azerbaycan'daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

Çağrının amacı, ortakların araştırmalarının kalitesini artırmak ve araştırma ve inovasyonu ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmelerini sağlamak için uluslararası işbirliği yapmalarına ve yeni araştırma ortamlarına, tesislere, bilgilere ve uzmanlığa erişmelerine izin vermektir.

Bu çağrı çerçevesinde aşağıdaki hedeflere sahip projelerin desteklenmesi planlanmaktadır:

  • Yeni bir ürün üretmek
  • Standartların ürün kalitesini yükseltmek
  • Maliyetleri düşürmek ve standartları yükseltmek için yeni teknikler geliştirmek
  • Yeni üretim teknolojileri geliştirmek

Proje Bütçesi: TÜBİTAK proje başına en fazla 1.500.000 TL desteklemektedir. Fon almaya hak kazanan Türk akademi/kamu kurumu ortakları, proje başına toplam 720.000 Türk Lirası'na kadar fon alabilirler. Bu kapsamda;
- Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler için destek oranı onaylanan bütçenin %75'ine kadardır.
- Türkiye'deki büyük ölçekli işletmeler için destek oranı onaylanan bütçenin %60'ına kadardır. 

Proje Süresi: En fazla 24 aydır.

Çağrı Takvimi:

Başvuru Duyuru Tarihi  9 Ağustos 2021
Son Başvuru Tarihi 5 Kasım 2021
TÜBİTAK E-İmzaları ve Başvuru belgelerinin SDF'ye Teslimi İçin Son Tarih 12 Kasım 2021

 

Çağrı Metni için lütfen tıklayınız.