Eurostars-3 Programı’nın İlk Çağrısı Açılmıştır!

17.09.2021

Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs - INNOVSMEs)” adıyla oluşturulan bir ortaklıktır. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Eurostars-3 Programı ilk çağrısı kapsamında, koordinatörü bir KOBİ olmak üzere en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.  

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının programdan azami ölçüde faydalanabilmeleri için sermaye şirketi olmayan kurum ve kuruluşlar, ancak ülkemizde yerleşik en az bir firma (sermaye şirketi) ile birlikte başvuru yapabileceklerdir. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini ortak olarak projeye dahil etmeden, kurum ve kuruluşların bu çağrıya tek başlarına yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.  Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabileceği uluslararası Eurostars proje başvuruları ve süreçleri Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında oluşturulan “1709-EUREKA-EUROSTARS 2021” kodlu ve “Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu” başlıklı ulusal çağrı kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

Söz konusu genel uygunluk ve ön inceleme aşamalarından geçen projeler EUREKA/Eurostars Sekretaryası tarafından yürütülen uluslararası değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır. Yalnızca uluslararası değerlendirme sonucu olumlu bulunan projeler için ulusal fonlayıcı kuruluşlara başvuru yapılabilmektedir.

Katılım Sağlayacak Ülkeler: Avusturya, Letonya, Belçika, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Kanada, Hollanda, Bulgaristan, Norveç, Sırbistan, Polonya, Kıbrıs, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Danimarka, Singapur, Estonya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İspanya, Macaristan, İsveç, İzlanda, İrlanda, İsrail, Türkiye, İtalya, İsviçre, İngiltere (Koordinatör kuruluşun KOBİ olması koşulu ile başvurularda en az iki ülkeden birer partner olmalıdır, Büyük işletmeler ve Kamu Kuruluşları proje ortağı olarak yer alabilirler.)

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Proje Bütçesi ve Destek Oranı:

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir. Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için çağrı metni ve eurekanetwork inceleyebilirsiniz.

Çağrı Takvimi:

EUROSTARS Uluslararası Çağrı açılış tarihi

2 Eylül 2021

Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi

4 Kasım 2021 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati)

Ulusal Çağrının açılış tarihi

15 Ekim 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih

10 Kasım 2021 saat 17.00 (Türkiye Saati)

Ön Proje Başvuruları için son tarih

16 Kasım 2021 17.00 (Türkiye Saati)

EUROSTARS Uluslararası Değerlendirme

17 Kasım 2021-26 Ocak 2022

İlk aşama sonuçlarının EUROSTARS sekreteryası tarafından duyurulması

2-15 Şubat 2022

Konsorsiyum anlaşmalarının imzalanıp EUREKA Sekretaryası’na iletilmesi

15-29 Mart 2022

Uluslararası kabul edilen projelerin ikinci aşama proje başvurularının alınması

15 Mart 2022- 01 Eylül 2022