KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman Desteği Hakkında Revizyon Açıklanmıştır!

1.10.2021

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında revizyon yapılmıştır. Yapılan revizyon ve destek programının özeti aşağıda verilmiştir:

İŞLETME GELİŞTİRME NİTELİK ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ REVİZYONU

  • İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinde revizyon çalışmaları başlamıştır.
  • Bu çerçeve de 1 Ekim 2021 tarihine kadar Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ödeme talebi olan işletmeler söz konusu personelleri için yeni düzenlemeden muaf tutulacaktır.
  • 1 Ekim 2021 tarihi itibari ile yeni ödeme talebi başvuruları alınmayacaktır.
  • Yenilenen Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kısa süre içerisinde devreye alınacaktır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Programın Süresi

Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır. İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;

İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

KOSGEB, İşletme Geliştirme Destek Programı, destek unsurlarından “Nitelikli Eleman Desteği” en çok rağbet gören destek unsurlarından bir tanesidir.

Desteğin Amacı

İşletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

 Destekten Yararlanma Koşulları

Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir.

Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekir.

Destek Oranı, Üst Limiti ve Süresi

Destek oranı: %60

(Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20 (yirmi) ilave edilir.)

Destek üst limiti: 50.000,00 TL

Destek süresi: Bu destek, İşletme Geliştirme Desteği kapsamında verilmektedir. İşletme Geliştirme Destek Programı süresi: 2 Yıldır.(Nitelikli eleman için sağlanan destek, destek programı bitiş tarihi itibariyle sona erer.)

Program Süresince, Kaç Personel İçin Destek Alınabileceği

İşletmeye program süresince destek üst limiti (50.000,00 TL) dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.