TEYDEB Tarafından Desteklenen Projelerin, Destek Süreci Tamamlandıktan Sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci Oluşturulmuştur!

8.10.2021

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur.

Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır.

Ticarileşme izleme süreci eklenen programlar aşağıdaki gibidir:

  • 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
  • 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  • 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
  • Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesine dayalı çağrılar (Örneğin; SAYEM, SİPARİŞ AR-GE)

Bundan sonraki süreçte proje bitişi kapsamında sunulan sonuç raporu ile birlikte ticarileşme planı da sunulacaktır. Yanı sıra proje bitişinin ardından firmalardan 1., 3. ve 5.yıl sonunda Mali Müşavir Onaylı Ticarileşme Raporu talep edilecektir.

NOT: TÜBİTAK tarafından henüz ‘’Ticarileşme Planı’’ ve ‘’Ticarileşme Raporu’’ taslakları yayınlanmamıştır. TÜBİTAK nezdinde çalışma süreci devam eden taslaklar yakın zamanda yayınlanacaktır.

Ticarileşme izleme sürecine yönelik sunum için tıklayınız.

Ticarileşme izleme sürecine yönelik özet bilgi dokümanımız için tıklayınız.