Teknokentler, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Çalışma Süreleri Hakkında Değişiklik Açıklanmıştır!

22.10.2021

1) 7244 sayılı Kanunla birlikte;

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknokentlerde uygulanmak üzere, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin bölge veya merkez dışında da yürütülmesine ve bu konuda oran belirlenmesine 11.10.2021 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili kılınmıştır. Bu tarihe kadar pandeminin yoğunluğuna bağlı olarak %40 ila %100 arasında belirlenen oranlara ilişkin kanuni tespit süresi, 11.10.2021 tarihinde dolmuştur.

2) 2021/Şubat ayında 7263 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Kanununun 3/2 maddesi ile 4691 sayılı Teknopark Kanununun geçici 2/3 maddesine göre;

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknokentlerde, Gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge veya merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmış ve oranı %50’ye çıkarma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

17.10.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla da, 31.12.2022 tarihine kadar bu oran %50’ye çıkarılmıştır.

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.