Solar Cofund 2 (SOLAR-ERA.NET Cofund 2) 2021 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

3.11.2021

Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır. 

Çağrı kapsamında aşağıda belirtilen konulardaki projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir:

  • Gelişmiş Endüstriyel PV Teknolojileri
  • Gelişmekte Olan PV Teknolojileri
  • Bina ve Altyapıya Entegre PV Teknolojileri
  • PV Santrallerinde Performans Artırıcı Teknolojiler

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Katılım Sağlayacak Ülkeler: Avusturya, Türkiye, Belçika, Hollanda, İsrail ve İsviçre (Uluslararası proje çağrısına, en az 1 katılımcının endüstriden olması kaydı ile en az 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren uluslararası konsorsiyumlar katılabilecektir.)

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Proje Bütçesi ve Destek Oranı:

Solar Cofund 2 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi 2.500.000 TL’dir. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için proje bütçesi 720.000 TL’yi geçemez. Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, her bir yürütücü kuruluşun proje bütçesi ile destek oranının çarpılması sonucu elde edilen tutarların toplamıdır.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.  Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.  

Proje Başvuru Aşamaları:

  1. Aşama: Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama İngilizce proje başvurusunun, Ortak Çağrı Sekreteryasının elektronik kayıt sistemine kaydedilmesi yoluyla, uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, belirtilen tarihe kadar PBS üzerinden 1. aşama ulusal başvurusunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.
  2. Aşama: Uluslararası konsorsiyumun ikinci aşama proje başvurusunun uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. 2. aşama uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler ilgi çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Çağrı Takvimi:

Solar Cofund 2 Uluslararası Çağrı açılış tarihi

3.11.2021

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

10.12.2021 (16:00 CET)

1. aşama ulusal başvuru onaylanması için son tarih

17.12.2021 (TSİ: 17.30)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması (2. Aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin belirlenmesi)

07.02.2022

2. Aşama uluslararası başvurularının alınmaya başlanması (2. aşama başvuruları, Çağrı Sekreteryasının elektronik kayıt sistemi üzerinden yapılacaktır)

07.02.2022

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

07.04.2022 (16:00, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

Haziran 2022

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.

Projelerin başlama tarihi

Eylül/Ekim 2022

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için çağrı metni ve  Solar Cofund 2 web sitesi inceleyebilirsiniz.