IraSME ve CORNET Proje Pazarı Etkinliği Çevrim İçi Olarak Gerçekleşecektir!

5.11.2021

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile işbirliğine yönelik uluslararası platformlar olan IRASME ve CORNET tarafından her yıl düzenlenen proje pazarının bu yıl 24 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında üç haftaya yayılan sanal bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Platform ortağı ülkelerden akademi, sanayi, kamu kurumu ve şemsiye kuruluş temsilcilerinin katılması beklenen etkinlikte birebir görüşmelere, kuruluş tanıtımlarına, proje fikirleri sunmaya yönelik oturumlar gerçekleştirilecektir.

Kayıt ve ayrıntılı bilgiler için tıklayınız

IRASME Nedir?

IRASME ağı ile KOBİ’lerin rekabetçiliklerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 30 Mart 2022 olan IRASME ağının 29. çağrısı kapsamında Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.

Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Çağrı kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve;

•Yeni ürün üretilmesi
•Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
•Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
•Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

hedefleri olan projeler desteklenmektedir.

IRASME Ağı'nın 29. çağrı kapsamı şu anda hazırlık aşamasındadır, Kasım sonu veya Aralık 2021 başında yayınlanacaktır. Yeni çağrının son başvuru tarihi 30 Mart 2022 olarak planlanmıştır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

CORNET Nedir?

CORNET programı kapsamında KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi 30 Mart 2022 olan CORNET ağının 33. çağrısı, ülkemiz kuruluşlarının Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru, Polonya ve Tayvan kuruluşları ile işbirliği geliştirmesine olanak tanımaktadır. Çağrı kapsamında en az 2 çağrı ortağı ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Uluslararası başvurularda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir: AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir kullanıcı grubu. Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin bir akademi ortağı tarafından gerçekleştirilmesi ve çıktılarının bir KOBİ kullanıcı grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının şemsiye kuruluşlarca yaygınlaştırılması beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız