IRASME Ağı'nın 29. Çağrısı Açıklanmıştır!

3.01.2022

IRASME Ağı'nın 29. Çağrısı Açıklanmıştır!

Bu çağrıda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağ üyesi ülkelerle geliştirdiği ortak Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

30 Mart 2022 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile çağrı üyesi ülkeler ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya dahil olan üye ülkeler arasında Avusturya, Brezilya, Belçika, Almanya, Lüksemburg, Rusya, Türkiye ve Belçika yer almaktadır.

Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.

Çağrı kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve

  • Yeni ürün üretilmesi
  • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

hedefleri olan projeler desteklenmektedir.

Fonlama Şekli

TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Bütçesi Üst Limiti

max. 2.000.000 TL (Kurum hissesi ve PTİ hariç)

(Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000 TL’yi geçmemelidir.)

Proje Süresi 

12 -36 ay

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. 

IRASME Ağı'nın 29. çağrı uluslararası son başvuru tarihi 30 Mart 2022 (info@ira-sme.net), ulusal son başvuru tarihi 6 Nisan 2022 (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/)’dir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı dokümanı için tıklayınız.