TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 MALİ YILI BİRİM FİYATLARI AÇIKLANMIŞTIR!

6.01.2022

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 MALİ YILI BİRİM FİYATLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni hizmet bedelleri 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren gerçekleştirilecek olan Yatırım Teşvik Belgesine haiz aşağıda yer alan revize işlemleri için bakanlığın hesabına gerekli ücretlerin yatırılması gerekmektedir. 

 • E-TUYS belgeler için ödeme işlemleri 
 • Kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin revize işlemleri

 Fiyat Listesi:

 • Belgelendirme - Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 Milyon TL’ye kadar) - KDV DAHİL 2.000,00 TL
 • Belgelendirme - Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 - 25 Milyon TL’ye kadar) - KDV DAHİL 5.000,00 TL
 • Belgelendirme - Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 25 Milyon TL’ye kadar) - KDV DAHİL 10.000,00 TL
 • Belgelendirme - Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri - KDV DAHİL 500,00 TL

 Ücretlendirmeye ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

 1. Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili başvuru esnasında alınan ücret, başvuru yapılan yılın birim fiyatı üzerinden tahsil edilir. Hizmet sonraki yılda tamamlanmış olsa bile yıl içi fiyat farkı uygulanmaz. Ancak başvuru için ayrı, düzenlenecek belge için ayrı ücret alınacağı durumlarda; belge için belgenin onaylandığı tarihteki birim fiyat uygulanır.
 2. Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili yapılan müracaat sonrasında işlem yapılması, başvurunun olumsuz sonuçlandırılması, eksik belgenin süresi içerisinde tamamlanamaması, işlem yapılmış başvurunun gerçek veya tüzel kişilik tarafından geri çekilmesi halinde işlem ücretleri geri iade edilmez, sonraki başvurular ve diğer işlemler için kullanılamaz.
 3. Birim fiyat listesinde belirlenen tüm hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller, sertifika ve/veya belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez. 
 4. Belgenin zayi olması halinde yeni belge düzenlenmesinde belge bedelinin tam ücreti alınır.
 5. Belge müracaat dosyasında eksik evrak olması durumunda tekrar ücret yatırmadan eksik evrakların tamamlanması için ek süre 30 gün olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.