Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin İade Uygulamasına İlişkin Süreler Yeniden Belirlenmiştir!

13.01.2022

30 Aralık 2021 tarihli ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar” yayımlanmış olup 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

İlgili karar, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici madde, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’ler için de uygulanmasına karar verilmiştir.