TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Programı 2022 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı!

5.04.2022

TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2022 yılı ikili işbirliği çağrısı açılmıştır.

Çağrı kapsamında; araştırma projeleri desteklenecek ve çağrı tüm tematik alanlara açık olacaktır. Proje sürelerinin 24 ayı geçmemesi gerekmektedir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırma kuruluşlarında çalışan bilim insanları ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir. Fransız proje ortaklarının ise Campus France’dan (https://www.campusfrance.org/fr/bosphore) temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa 6 Haziran 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Çağrı kapsamında TÜBİTAK tarafından;

  • Sadece seyahat, yayılım ve bursiyer giderleri desteklenecektir.
  • Destek Üst Limiti: 350.000 TL
  • Çağrı kapsamında Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi verilmeyecektir. 

Başvuru Tarihleri: 5 Nisan 2022 - 6 Haziran 2022

Proje Süresi: En fazla 24 ay

Not: Kamu veya özel sektörde çalışan kişiler yürütücü olabilir. Proje ekibi üniversite personeli olması durumunda doktoralı olma zorunluluğu vardır. Proje ekibinde yer alan personel özel sektörde çalışıyorsa eğer 4 yıllık lisans mezunu olması şartı bulunmaktadır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye çağrı metni ve çağrı web sayfasından ulaşılabilmektedir.