KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı Açıldı!

15.04.2022

Programın Amacı

KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Yıllık enerji tüketimine göre ;

1. 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için

2. 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için

olmak üzere ayrı  destek tasarımı yapılmıştır.

1. Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin;EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değeri

Destek Üst Limiti (TL)

Motor Etüt Giderler

Motor Değişim Giderleri

10-49 TEP

1.500

60.000

50-99 TEP

2.500

100.000

Destek Oranı

%100

%75

 

2. Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin;sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değeri

Destek Üst Limiti (TL)

Enerji Etüt Giderleri

Verimlilik Artırıcı Giderler

100-500 TEP

30.000

400.000

Destek Oranı

%75

% 40

 

Her iki tüketim aralığı için de desteğin 2 aşamalı olarak verilmesi planlanmıştır.

1.Aşama

2.Aşama

- Elektrik motorları/enerji etüt hizmetini alacak ve işletmenin aldığı etüt hizmeti sonuç raporu hizmet sağlayıcı tarafından KOSGEB tarafından hazırlanan yazılım altyapısı üzerinde oluşturulacak ve onaylanacaktır.

- Elektrik Motorları /Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu onaylanan işletme ödeme talebinde bulunabilecektir.

- Elektrik motorları /enerji etüt hizmeti için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.

- Elektrik Motorları /Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporunda yer alan öneriler doğrultusunda elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderleri gerçekleştirerek ödeme talebinde bulunabilecektir.

- KOSGEB Uygulama Birimi tarafından elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderlerinin tespiti gerçekleştirilecektir.

- Elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderler için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.

 

 

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti ve Enerji Etüt Hizmetini Veren İşletmeler

 Elektrik Motorları Etüt Hizmeti

Enerji Etüt Hizmeti

- Sanayi sektöründe yetkilendirilmiş EVD şirketleri

- Sanayi kategorisinde Etüt Proje Sertifikasına sahip kişiler

- Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan sanayi sınıfında Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişiler

- Sanayi sektöründe yetkilendirilmiş EVD şirketleri

 

Programa İlişkin Notlar

  • Bahse konu hizmetlerin Yeşil Dönüşüm Destek Programı için başvuru yapıldıktan sonra, program süresi içerisinde alınması gerekmektedir.
  • Başvuru İlgili başkanlık birimi tarafından incelenir.
  • Yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan başvuru sahipleri KBS üzerinden Yeşil Dönüşüm Destek Programı Etüt Hizmetleri Hizmet Sağlayıcı veri tabanına kaydedilir.
  • Veri tabanına alınan hizmet sağlayıcılar Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Sonuç Raporu ve/veya Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden oluştururlar.

Başvuru yapmak ve Etüt Raporu Oluşturma Hizmetleri için tıklayınız.