Hizmet Sektörü TURQUALITY Desteği Kapsamı Değişti!

22.04.2022

21 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararla T.C. Ticaret Bakanlığı kapsamındaki Hizmet İhracatına yönelik çatı destek programları olan Markalaşma Desteği ve TURQUALITY‘de birçok değişiklik yer almaktadır. En önemli değişikliklerden birisi destek üst limitlerinin para biriminin dolardan türk lirasına dönüşmesidir. Destek üst limitlerin her takvim yılı başında (OrtalamaTÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında artırılarak güncelleneceği bildirilmiştir.

Acente Komisyon, Uluslararası Kuruluş Üyeliği ve Yerlileştirme Çalışmaları Giderleri önceden destek kapsamında değildi. Yeni karar ile birlikte ilgili destek türleri Markalaşma Desteği ve TURQUALITY Programı kapsamına alınmıştır. 

Yeni karar ile birlikte “Finans sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenen diğer hizmet sektörleri bu Karar kapsamında desteklenemez.” maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddenin kaldırılması ile yeni hizmet sektörlerine kapının aralandığı görülmektedir; ilgili konu Uygulama Esaslarının yayınlanması ile netlik kazanacaktır.

Ayrıca ilgili desteklerden yararlanan kuruluşlar her yılın sonunda Bakanlık’a bir rapor sunuyor idi. Yapılan değişiklikle birlikte böyle bir raporun olmadığı ancak Bakanlık’ın Performans Denetimleri yapacağı bildirilmiştir. 

Markalaşma Desteği ve TURQUALITY kapsamında yapılan değişiklikleri ve aralarındaki farkları inceleyebilmek için tıklayınız.