MIND4MACHINES Üretimde Dijitalleşme 1. Çağrısı Açıldı!

28.04.2022

MIND4MACHINES Üretimde Dijitalleşme 1. Çağrısı Açıldı!

İstanbul Sanayi Odası’nın Avrupa Birliği koordinatörlüğünü yapmakta olduğu MIND4MACHINES projesi üretim sektörü için akıllı dijital çözümler üreten KOBİ ve startupların endüstri 4.0 alanındaki inovasyon çalışmalarına 3,3 Milyon Euro tutarında bir fon ile hem finansal destek sağlamayı hem de bir hızlandırma programı ve proje kapsamındaki diğer faaliyetlerle çarpan etkisi oluşturmayı hedeflemektedir.

Proje Adı: Manufacturing Industry’s Novel Digitalisation Value Chains For Connecting Machines With People, Process and Technology (MIND4MACHINES)

Destek Programı: Ufuk 2022/ INNOSUP-01-2020

Proje Süresi: 36 Ay (Haziran 2021-2024)

Proje Bütçesi: 4.999.738 Avro (AB Hibe Miktarı)

MIND4MACHINES Proje Finansal Destek:

 • 2 Çağrı ( 1 tanesi 1 yıl sonra açılacaktır.)
 • Toplamda 3.300.000 Avro (Her Bir çağrı 1,65 Milyon Avro)
 • TRL 5-7 ve TRL 8-9

Üretimde Dijitalleşme 1. Çağrısı

 • En az 55 KOBİ’ye iş birliği projeleri aracılığıyla finansal destek
 • Amaç: Endüstri 4.0 çözümlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, validasyonu ve pazara girişi için finansal destek, tedarik zincirlerinin dijitalleşmesinin desteklenmesi ve imalat sanayisinin verimliliğinin ve rekabetçiliğinin artırılması

Hibe Mekanizması:

 • İnovasyon Desteği: TRL 5-7 seviyesi için destek hizmetleri (Endüstri 4.0 çözümlerinin test edilmesi & Sunulması)
 • Pazara Giriş Desteği: TRL 8-9 seviyesi için destek hizmetleri (İnovatif çözümlerin gösterimi & Ölçeklendirilmesi)

 

İnovasyon Desteği

Pazara Giriş Desteği

Çağrı Bütçesi

1.020.000 Avro

630.000 Avro

Proje Başına Bütçe

Bireysel Başvuru Sahibi: 60.000 Avro’ya kadar

Birden Fazla Başvuru Sahiplerinde: 120.000 Avro’ya kadar

Endüstri Partner/leri: Proje Bütçesinin %20’sine kadar

Bireysel Başvuru Sahibi: 30.000 Avro’ya kadar

Birden Fazla Başvuru Sahiplerinde: 60.000 Avro’ya kadar

Endüstri Partner/leri: Proje Bütçesinin %20’sine kadar

Proje Süresi

6-9 Ay

6-9  Ay

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru Sahibi/Sahipleri:

 • Endüstri 4.0 konularında çalışan, ICT sektöründeki akıllı dijital teknoloji geliştiricileri (KOBİler)
 • İmalat sanayinde kullanılan makine, alet ve robot üreticileri
 • Proje başvuruları sadece KOBİ’ler tarafından yapılabilir. (Avrupa Birliği KOBİ tanımı uygulanmaktadır.)

Endüstri Partner/leri:

 • İmalat Sanayinden C NACE Kodu kategorisindeki KOBİ ya da büyük işletmeler

*Teknoloji geliştirici KOBİ ve ENDÜSTRİYEL partnerleri aynı ülkeden olabilir.Ancak uluslararası ortaklıklara +5 puan verilecektir.

*En az 1 adet endüstri partneri ile ortaklık zorunludur.

*Tüm başvuru sahipleri (teknoloji sağlayıcı başvuru sahibi/sahipleri, endüstri partneri) AB 27 Üye Ülkeleri veya Horizon2020 Katılımcısı ülkelerde kayıt olması gerekmektedir.

*Uluslararası ortaklığa önem verilmekte olup değerlendirme sürecinde +5 puan eklenmektedir.

Destek Tutarları

İnovasyon Desteği:

 • Teknoloji geliştirici 1 KOBİ olması durumunda proje başına 60.000 Euro
 • Teknoloji geliştirici birden fazla KOBİ olması durumunda proje başına toplam 120.000 Euro

Pazar Desteği:

 • Teknoloji geliştirici 1 KOBİ olması durumunda proje başına 30.000 Euro
 • Teknoloji geliştirici birden fazla KOBİ olması durumunda proje başına toplam 60.000 Euro

*Endüstriyel partner de KOBİ’yse proje bütçesinin en fazla %20si kadar destek alabilir. Büyük İşletmeyse,Endüstriyel partner destek alamaz. KOBİ tanımı EU normlarına göredir. EU normlarına göre KOBİ tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

*Destek oranı: %100  olarak belirlenmiştir.(%40’ı ara raporlamada,%60’ı final raporlamada ödenecektir.)

Çağrı Takvimi:

*2 Çağrı (1.Çağrı 27.04.2022 itibariyle açılmış olup 2.Çağrının 1 yıl içerisinde açılması beklenmektedir.)

1.Açık Çağrı Başvuru Tarihi: 27.04.2022

1.Açık Çağrı Son Başvuru Tarihi: 29.06.2022

Başvuruların Değerlendirilmesi: 30.06.2022-29.08.2022

Çağrı dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.