AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI!

27.05.2022

Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

Çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

 Başvuru Koşulları

Hedef Sektör

1.NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı 

2.Ana kodu “J” olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetleri

Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, aşağıda belirtilen Proje Konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

Sektöre Uygun Proje Konuları

1. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar

2. Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler

Ölçek

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir. Girişimciler yani kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler başvuru yapamayacaktır.

*Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.

 Proje Başvuru Tarihleri

23 Mayıs 2022 - 17 Haziran 2022(Başvuru Tarihleri

18 Haziran 2022 – 21 Haziran 2022  (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

 Süreç Zaman Planı

KOSGEB İlk Kontrol

22 Haziran– 28 Haziran 2022 (7 gün)

İşletme Düzeltme

29 Haziran – 05 Temmuz 2022 (7 gün)

KOSGEB Son Kontrol

06 Temmuz – 12 Temmuz 2022 (7 gün)

 

Proje Süresi

En az: 8 ay

En Fazla:24 ay

Destek Üst Limiti

2.000.000 TL

*Destek kalemlerine ve bu kalemlere ilişkin üst limitlere ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Nitelikli Personel Giderleri Desteğinde destek oranı % 100, diğer desteklerde ise %75’tir.

NOT: Proje Teklif Çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılmalıdır.

Detaylar ve Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programı 2022-01 Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.