AR-GE/TASARIM İNDİRİMİ VEYA İSTİSNADAN YARARLANANLAR DİKKAT!

8.06.2022

2021 Yılı , yıllık Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan ar-ge/tasarım indirimine ilişkin istisnadan yararlananların Ar-Ge ve Tasarım Merkezi harcamalarına yönelik olarak faydalanılan  Ar-Ge/Tasarım İndiriminin geçerli olması için verilmesi gereken Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlarının son tarihi  30.06.2022'dir.

  • Ar-Ge İndirimi, TÜBİTAK destekli projeler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Tasarım projelerine ilişkin harcama tutarlarının en az %100’ünün ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasını sağlayan önemli bir teşvik unsurudur.
  • Teşvikin uygulanabilmesi için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği gereğince “Ar-Ge İndirimi” hesaplama detaylarını içeren Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu hazırlatarak bağlı oldukları Vergi Dairesi’ne vermeleri zorunludur.
  • Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara Kurumlar Vergisi Tasdik Raporunda (YMM Tam Tasdik Raporu) yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
  • İndirim ve ya istisna tutarlarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmemesi ve tasdik raporlarını kuruma vermemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve/veya indirimden yararlanma imkanından vazgeçmiş sayılmaktadır.