TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %50’DEN %75'E ÇIKARTILDI

21.07.2022

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam çalışma süresinin %50'sini uzaktan çalışma şeklinde uygulanabiliyordu. 21.07.2022 tarihli resmi gazete yayımlanmasıyla yürürlüğe giren 5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından uzaktan çalışma için oran %75'e çıkartılmıştır.

Belirlenen uzaktan çalışma oranı 31.12.2023 tarihine kadar uygulanabilecektir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde çalışan personellerin toplam çalışma sürelerinin %25'ini bölgede veya merkezde geçirmesi halinde, kalan %75 uzaktan çalışma olarak gösterilerek tam zamanlı olarak teşviklerden faydalanılabilecektir.

 
Söz konusu resmi gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.